Zimní sezona veletrhů cestovního ruchu byla úspěšná

Podobně jako v dalších oborech, ani v oblasti turismu nejsou veletrhy přežitým formátem, ale naopak zažívají obrodu. Přesvědčili se o tom zástupci destinační organizace Plzeň – TURISMUS, kteří během veletržní sezony prezentovali západočeskou metropoli na pěti zahraničních a dvou domácích veletrzích cestovního ruchu.„Přestože těžiště marketingové komunikace se už řadu let přesouvá na sociální sítě a celkově do online prostředí, letošní veletržní sezona potvrdila, že po období zavřených hranic a omezených možností cestování se spolu s chutí cestovat vrací také potřeba osobně se setkávat. Účast na jednotlivých veletrzích jsme volili podle toho, aby reflektovala naši nabídku a současné trendy návštěvnosti, kdy nejvíce turistů do Plzně míří z okolních zemí,“ vysvětluje náměstkyně primátora Lucie Kantorová, která má v gesci oblast cestovního ruchu.

Nejvýznamnějších zdrojovým trhem pro Plzeň je dlouhodobé Německo. „Na mnichovském veletrhu jsme si potvrdili, že zájem ze strany bavorských turistů o regiony v dojezdové vzdálenosti je stále silný. Rozdali jsme rekordní počty informačních materiálů a navázali řadu zajímavých kontaktů pro budoucí spolupráci,“ uvádí ředitelka organizace Plzeň – TURISMUS Zuzana Koubíková.

Cílem účasti na ITB v Berlíně bylo ve spolupráci s kolegy z Plzeňského Prazdroje obnovit kontakty s německými cestovními kancelářemi a dalšími B2B partnery především v oblasti nabídky průvodcovských služeb.

 

Na veletrhu ve Vídni rezonovaly jako ústřední téma plzeňské nabídky Loosovy interiéry, které Plzeň – TURISMUS ve spolupráci s rakouským zahraničním zastoupením agentury CzechTourism na místním trhu komunikuje již od roku 2015. Řada místních považuje Adolfa Loose za vídeňského architekta. Přestože Loos ve Vídni vytvořil řadu zajímavých vil, žádná z nich není přístupná veřejnosti, a tak je pro ně plzeňská nabídka čtyř prohlídkových tras unikátní.

V souvislosti s nárůstem počtu polských turistů, který dokládají loňská data Českého statistického úřadu, se město poprvé prezentovala na veletrhu ve Wroclavi. Možnosti navázání mezinárodní spolupráce v oblasti paměťového turismu byly ústředním bodem prezentace na expu Liberation Route Europe ve Florencii.

Na domácím trhu se Plzeň vůbec poprvé představila na veletrhu Dovolená v Ostravě. Závěr jarní veletržní sezony patřil tradičně pražskému Holiday World, který slouží jako přední akce pro setkání profesionálů z oboru. Velký zájem byl letos i ze strany návštěvníků z řad veřejnosti.