Destinace Plzeň

Destinaci Plzeň tvoří katastrální území města Plzně a dalších cca 30 obcí, které jsou s Plzní spjaté historickým vývojem, tvoří její  přirozené zázemí a disponují potenciálem rozvoje zejména v oblasti industriálního, paměťového  či volnočasového cestovního ruchu. Většina lokalit v destinaci je dostupná plzeňskou městskou hromadnou dopravou  či regionální dopravou (autobusy, vlak).

Seznam obcí v destinaci Plzeň:  Bdeněves, Čeminy, Dolany, Druztová, Dýšina, Ejpovice, Chotíkov, Chrást, Klabava, Kozolupy, Kyšice, Ledce, Letkov, Líně, Plzeň, Město Touškov, Mokrouše, Myslinka, Nevřeň, Nová Ves, Nýřany, Příšov, Starý Plzenec, Tlučná, Třemošná, Tymákov, Úherce, Vejprnice, Vochov, Zbůch, Zruč-Senec

Mapa destinace Plzeň

3 K Platforma cestovního ruchu destinace Plzeň

Platforma cestovního ruchu destinace Plzeň sdružuje partnerské subjekty z veřejné i privátní sféry v destinaci Plzeň, jejichž společným zájmem je rozvoj a marketing destinace Plzeň. Svolavatelem a administrátorem platformy je p.o. Plzeň-TURISMUS.

3 K (koordinace, komunikace, kooperace)  platforma cestovního ruchu destinace Plzeň sdružuje partnerské subjekty z veřejné i privátní sféry, jejichž společným zájmem je rozvoj a marketing destinace Plzeň. Svolavatelem a administrátorem platformy je p.o. Plzeň-TURISMUS.

 • Setkání aktérů cestovního ruchu 2020 – (SACR)- společná informační a diskusní platforma pro všechny zájmové skupiny a aktéry cestovního ruchu. Schází se 1 x ročně.
 • Pracovní skupiny – pravidelná setkání
  • Turistické cíle a kultura – setkání 2 x ročně (před sezónou a  hodnotící)
  • Industriální cíle – hodnotící setkání po festivalu Industry Open (podzim)
  • Hotely, restaurace, služby – setkání v rámci profesních organizací (AHR), workshop při SACRu
  • Průvodci – bilanční setkání 1 x ročně, předsezónní společná příprava, školení
  • Obce – setkání v rámci projektů (IROP, industriální turismus)

Další významní partneři

Společné aktivity

2019

Přehled schůzek

2020

Výběr z hlavních aktivit DMO Plzeň – TURISMUS v partnerské spolupráci

Rok 2020 byl prvním rokem, který v plné míře dopadl na všechny provozovatele turistických zajímavostí i služeb cestovního ruchu a omezil osobní setkávání na nejnižší míru.  Komunikace se odehrávala zejména prostřednictvím dílčích schůzek  k jednotlivým projektům a průběžnou emailovou korespondencí. Za aktivní spolupráci v roce 2020 všem partnerům velmi děkujeme!

Setkání aktérů cestovního ruchu 2020 

Společné setkání  DMO  Plzeň – TURISMUS, Magistrátu města Plzně, Krajského úřadu Plzeňského kraje se zástupci z řad provozovatelů hotelů, turistických cílů, služeb, odborníků a dalších partnerů aktivních na poli cestovního ruchu se uskutečnilo v úterý 10. března 2020 dopoledne v konferenčních prostorách hotelu Vienna House Easy. V průběhu konference byla zveřejněna první koronavirová opatření, přičemž řada z nich se přímo týkala hotelů, restaurací a provozovatelů akcí (omezení kapacity akcí do 100 osob apod.).

Za jeden provaz – marketingová platforma

Platformu Za jeden provaz  inicioval  Plzeňský Prazdroj  s cílem připravit jednotnou kampaň pro domácí cestovní ruch. V březnu – dubnu se v rámci této platformy setkávali na společných schůzkách   i prostřednictvím Teamsu zástupci DMO Plzeň – TURISMUS, některých turistických cílů a služeb CR Díky této partnerské spolupráci  se podařilo DMO Plzeň – TURISMUS zajistit větší rozsah kampaně pro DCR   Kdy jste naposledy byli v Plzni.

Společné vyhodnocení kampaně bylo odloženo.

Festival Industry Open

Organizátorem festivalu Industry Open  je Plzeň – TURISMUS, na akci spolupracovali  Plzeňský kraj. Ve spolupráci s partnery z industriální sféry se v destinaci Plzeň i v několika lokalitách v Plzeňském kraji  od 13. 6. do 5. 9.  uskutečnilo 112 akcí pro více než 2 500 účastníků, kvůli koronavirovým opatřením většinou ve formě komentovaných prohlídek a menších akcí. V rámci festivalu bylo provedeno dotazníkové šetření, které partnersky zajistila ZČU FEK. Plzeň – TURISMUS rovněž vydal brožuru Průvodce industriálem Plzeňského kraje. Proklik na web

Společné vyhodnocení akce bylo odloženo kvůli koronaviru.

Prohlídky města pro veřejnost

Bezplatné prohlídky Plzně pro hotelové hosty  – tuto aktivitu připravil Plzeň – TURISMUS (TIC) jako pomoc hotelům, penzionům a kempům, které nahrazují ztráty v incomingu zvýšenou nabídkou pro domácí cestovní ruch.

Pro veřejnost rozšířil Plzeň  – TURISMUS nabídku prohlídek města, z pěti tematických prohlídek patří mezi  nejoblíbenější  Židovská trasa s návštěvou Staré synagogy a Loosova interiéru na Klatovské 12.  Populární Adventní prohlídky připravené ve spolupráci se Západočeskou galerií nabídly zážitkovou trasu vánoční Plzní a návštěvu výstavy o Plzeňské madoně. Prohlídky byly kvůli koronavirovým restrikcím předčasně ukončeny.

IROP 2021 – 2027 – industriální turismus

Plzeň – TURISMUS  spolupracuje  s Útvarem koordinace evropských projektů města Plzně v rámci tzv. metropolitní oblasti  na zajištění podkladů  pro IROP  – programové období 2021 – 2027. V oblasti podpory cestovního projektu je cílem vyhledávat a připravovat projektové záměry v oblasti industriálního turismu ve spolupráci s obcemi, subjekty města i podnikatelskými subjekty. V současné době eviduje Plzeň – TURISMUS  cca 12 projektových záměrů z celé destinace Plzeň, a to včetně 4 obcí v destinaci

AKTIVITY DMO

Dotace MMR na marketing 2020/2021

Žádost o dotaci MMR z programu NPPCRR na projekt  Marketingová podpora domácího cestovního ruchu v destinaci Plzeň. Dotace ve výši  930 000 Kč, tj. 50 % hodnoty projektu, byla ze strany MMR potvrzena v prosinci 2020.   Aktivity se týkají např. rozvoje produktů, kampaně pro domácí cestovní ruch, výzkumu v destinaci či  ediční činnosti (např. mapy destinace), většina z nich bude realizována  v roce 2021. Menší dotace jsme získali i z Plzeňského kraje na činnost infocentra, na marketing  a na podporu akcí při 150. výročí narození architekta Adolfa Loose.

Průzkum návštěvníků  v destinaci Plzeň

Kvantitativní průzkum návštěvníků destinace je první realizovanou aktivitou z dotačního titulu MMR. Průzkum se uskutečnil koncem srpna a začátkem září v Plzni a několika turisticky atraktivních lokalitách v destinaci. Přestože výsledky ovlivnil tzv. covidový rok, při porovnání v časové řadě obdobných průzkumů lze odvodit změny v preferencích, využití pobytu i spokojenosti návštěvníků v destinaci.