Destinace Plzeň

Plzeň a dalších 30 obcí v jejím okolí tvoří typickou destinaci městského kulturního turismu s dostatečnou nabídkou trávení volného času. Kombinace památek, nabídky akcí, kvalitní gastronomie a nákupních možností činí z destinace Plzeň oblíbený cíl českých i zahraničních návštěvníků. Řada industriálních turistických cílů dnes navazuje na průmyslovou tradici města. Díky své poloze a dobré dopravní dostupnosti je Plzeň vyhledávanou destinací pro pořádání konferencí a korporátních akcí. Blízké okolí města nabízí vyžití pro rodiny a mnoho výletních cílů.

Od roku 2019 je turistická oblast Plzeň certifikovanou oblastní destinací cestovního ruchu dle Kategorizace organizací destinačního managementu. Turistická oblast Plzeň spolupracuje s řadou institucí na regionální i národní úrovni s cílem podpořit rozvoj cestovního ruchu v destinaci.

 Turistická oblast Plzeň

Ve svých strategických dokumentech si destinace Plzeň stanovila vizi, k jejímuž naplnění směřuje realizací svých aktivit a spoluprací s partnery:

„Destinace Plzeň je jedna z významných středoevropských městských destinací cestovního ruchu, která reprezentuje důležité evropské tradice a kořeny, zejména industriální, historické či kulturní. Destinace řízená na partnerském principu aktérů cestovního ruchu je jasně identifikovatelná díky autentickým produktům CR a efektivní marketingové komunikaci. Rozmanitá a atraktivní nabídka zážitků a služby ve vysoké kvalitě jsou dobrým předpokladem pro volbu destinace Plzeň k opakovaným návštěvám.“

Seznam obcí v destinaci Plzeň:

BdeněvesČeminyDolanyDruztová, DýšinaEjpoviceChotíkovChrástKlabava, KozolupyKyšiceLedceLetkovLíně, Plzeň, Město TouškovMokrouše, MyslinkaNevřeň, Nová VesNýřanyPříšovStarý PlzenecTlučná, TřemošnáTymákovÚherceVejprniceVochov, ZbůchZruč-Senec

Mapa destinace Plzeň

3K platforma cestovního ruchu destinace Plzeň

Přehled aktivit Destinace Plzeň

Aktivity DMO Plzeň – TURISMUS v roce 2023

Příprava Strategie rozvoje cestovního ruchu v Destinaci Plzeň, aktualizace městského informačního a orientačního systému, sběr dat na turisticky relevantních kulturních akcích. (Zobrazit více informací…)

Výběr z aktivit DMO Plzeň – TURISMUS v roce 2022

Sběr návštěvnických dat, Plzeňské hotelové noci, nová prohlídková trasa Adolf Loos Plzeň, festival Industry Open. (Zobrazit více informací…)

Výběr z aktivit DMO Plzeň – TURISMUS v roce 2021

Otevření nové pobočky Turistického informačního centra, e-shop Visit Plzeň, mobilní průvodce SmartGuide, konference a festival Industry Open. (Zobrazit více informací…)

Výběr z aktivit DMO Plzeň – TURISMUS v roce 2020

Setkání aktérů cestovního ruchu, marketingová platforma Za jeden provaz, festival Industry Open 2020, průzkum návštěvníků v destinaci Plzeň. (Zobrazit více informací…)

Hlavní projekty destinačního managementu

Ve spolupráci s partnery realizujeme řadu marketingových projektů a vytváříme konkrétní produkty cestovního ruchu. Tyto aktivity přispívají k rozvoji turistické oblasti a profilují Plzeň jako atraktivní městskou destinaci pro domácí i zahraniční návštěvníky.

Marketingové destinační kampaně
  • Destinační celorepublikové kampaně zaměřené na podporu domácího cestovního ruchu.
  • Cílové skupiny – požitkáři, rodiny s dětmi.
  • Plzeň se jako městská destinace v minulých letech těšila z vysoké návštěvnosti z řad zahraničních turistů, kteří tvořili nadpoloviční většinu návštěvnosti města. S příchodem pandemie koronaviru tak v Plzni stejně jako v dalších městech došlo k rapidnímu poklesu návštěvnosti (až o 60 % v porovnání s rokem 2019), aktivity destinačního marketingu tedy v této době přirozeně směřují na domácí návštěvníky a zvyšování příjezdů Čechů do destinace.
  • Více informací o realizovaných kampaních najdete zde.
Produkty cestovního ruchu
Adolf Loos Plzeň
  • Provoz prohlídkových tras v unikátních bytových interiérech od světoznámého architekta.
  • Spolupráce s vlastníky interiérů (Brummelův dům), Západočeskou galerií v Plzni (Semlerova rezidence), správa některých interiérů.
  • Společný marketing produktu pod značkou Adolf Loos Plzeň.
Industry Open
Plzeňské hotelové noci
  • Produkt na podporu turismu v mimosezoně ve spolupráci s plzeňskými provozovateli ubytovacích zařízení.
  • Nabídka pobytu v Plzni v kombinaci s bonusovým programem (komentované prohlídky, slevy nebo vstupy zdarma do turistických cílů a na akce).
  • V roce 2023 realizováno v termínech 27.–29. ledna, 24.–26. února, 24.–26. března.
Riegrovka hraje

Plzeňské hotelové noci 2023

logo Kudyzbudy.cz