Destinace Plzeň

Plzeň a dalších 30 obcí v jejím okolí tvoří typickou destinaci městského kulturního turismu s dostatečnou nabídkou trávení volného času. Kombinace památek, nabídky akcí, kvalitní gastronomie a nákupních možností činí z destinace Plzeň oblíbený cíl českých i zahraničních návštěvníků. Řada industriálních turistických cílů dnes navazuje na průmyslovou tradici města. Díky své poloze a dobré dopravní dostupnosti je Plzeň vyhledávanou destinací pro pořádání konferencí a korporátních akcí. Blízké okolí města nabízí vyžití pro rodiny a mnoho výletních cílů.

Od roku 2019 je turistická oblast Plzeň certifikovanou oblastní destinací cestovního ruchu dle Kategorizace organizací destinačního managementu. Turistická oblast Plzeň spolupracuje s řadou institucí na regionální i národní úrovni s cílem podpořit rozvoj cestovního ruchu v destinaci.

 Turistická oblast Plzeň

Ve svých strategických dokumentech si destinace Plzeň stanovila vizi, k jejímuž naplnění směřuje realizací svých aktivit a spoluprací s partnery:

„Destinace Plzeň je jedna z významných středoevropských městských destinací cestovního ruchu, která reprezentuje důležité evropské tradice a kořeny, zejména industriální, historické či kulturní. Destinace řízená na partnerském principu aktérů cestovního ruchu je jasně identifikovatelná díky autentickým produktům CR a efektivní marketingové komunikaci. Rozmanitá a atraktivní nabídka zážitků a služby ve vysoké kvalitě jsou dobrým předpokladem pro volbu destinace Plzeň k opakovaným návštěvám.“

Seznam obcí v destinaci Plzeň:

BdeněvesČeminyDolanyDruztová, DýšinaEjpoviceChotíkovChrástKlabava, KozolupyKyšiceLedceLetkovLíně, Plzeň, Město TouškovMokrouše, MyslinkaNevřeň, Nová VesNýřanyPříšovStarý PlzenecTlučná, TřemošnáTymákovÚherceVejprniceVochov, ZbůchZruč-Senec

Mapa destinace Plzeň

3K Platforma cestovního ruchu destinace Plzeň

3K = koordinace, komunikace, kooperace

Platforma cestovního ruchu destinace Plzeň sdružuje partnerské subjekty z veřejné i privátní sféry v destinaci Plzeň, jejichž společným zájmem je rozvoj a marketing destinace Plzeň. Svolavatelem a administrátorem platformy je p.o. Plzeň-TURISMUS. Naši hlavní partneři v destinaci jsou provozovatelé turistických cílů, restaurací i ubytovacích služeb, průvodci, zástupci institucí a obcí. Společně s nimi se snažíme stále zvyšovat kvalitu i rozsah poskytovaných služeb. K tomu, aby se naši hosté cítili v Plzni i jejím okolí jako doma, rádi spolupracujeme s lidmi, pro něž je typická plzeňská pohostinnost nepsaným zákonem. Plzeň – TURISMUS všem partnerům poskytuje prostor (ať již fyzický nebo online) pro neformální setkávání, výměnu zkušeností, sdílení informací a rozpracování nápadů. Díky této vzájemné spolupráci se destinace Plzeň právem řadí mezi nejvyhledávanější městské destinace v ČR.

Struktura partnerských setkávání v 3K Platformě:

 • Setkání aktérů cestovního ruchu – (SACR) – společná informační a diskusní platforma pro všechny zájmové skupiny a aktéry cestovního ruchu. Schází se 1 x ročně.
 • Pracovní skupiny – pravidelná setkání
  • Turistické cíle a kultura
  • Industriální cíle
  • Hotely, restaurace, služby
  • Průvodci
  • Obce
 • Dílčí pracovní setkání ke konkrétním projektům

Členové 3K Platformy cestovního ruchu destinace Plzeň

Přehled aktivit Destinace Plzeň

Aktivity DMO Plzeň – TURISMUS v roce 2022

Příprava Strategie rozvoje cestovního ruchu v destinaci, nová prohlídková trasa Adolf Loos Plzeň, proznačení industriální stezky Industry Open. (Zobrazit více informací…)

Výběr z aktivit DMO Plzeň – TURISMUS v roce 2021

Otevření nové pobočky Turistického informačního centra, e-shop Visit Plzeň, mobilní průvodce SmartGuide, konference a festival Industry Open. (Zobrazit více informací…)

Výběr z aktivit DMO Plzeň – TURISMUS v roce 2020

Setkání aktérů cestovního ruchu, marketingová platforma Za jeden provaz, festival Industry Open 2020, průzkum návštěvníků v destinaci Plzeň. (Zobrazit více informací…)

Výběr z aktivit DMO Plzeň – TURISMUS v roce 2019

Setkání pracovních skupin, Setkání aktérů cestovního ruchu 2019, konference a festival Industry Open, komentované prohlídky a další služby. (Zobrazit více informací…)

Hlavní projekty destinačního managementu

Ve spolupráci s partnery realizujeme řadu marketingových projektů a vytváříme konkrétní produkty cestovního ruchu. Tyto aktivity přispívají k rozvoji turistické oblasti a profilují Plzeň jako atraktivní městskou destinaci pro domácí i zahraniční návštěvníky.

Marketingové destinační kampaně
 • Destinační celorepublikové kampaně zaměřené na podporu domácího cestovního ruchu.
 • Cílové skupiny – požitkáři, rodiny s dětmi.
 • Plzeň se jako městská destinace v minulých letech těšila z vysoké návštěvnosti z řad zahraničních turistů, kteří tvořili nadpoloviční většinu návštěvnosti města. S příchodem pandemie koronaviru tak v Plzni stejně jako v dalších městech došlo k rapidnímu poklesu návštěvnosti (až o 60 % v porovnání s rokem 2019), aktivity destinačního marketingu tedy v této době přirozeně směřují na domácí návštěvníky a zvyšování příjezdů Čechů do destinace.
 • Více informací o realizovaných kampaních najdete zde.
Industry Open
Mobilní průvodce SmartGuide
 • Virtuální průvodce po destinaci Plzeň prostřednictvím mobilní aplikace.
 • Plzeň – TURISMUS je držitelem licence a ve spolupráci s partnery zajišťuje a garantuje obsah mobilního průvodce.
 • 50 atraktivit a turistických cílů, 6 prohlídkových tras, mapa a audio guide v českém, anglickém a německém jazyce.
 • Pořízení aplikace a licenci na jeden rok finančně podpořil Plzeňský kraj.
Projekty partnerské spolupráce
 • Marketingové projekty na podporu ubytovatelů a gastro turismu.
 • Speciální nabídky zapojených partnerů.
 • Společný marketing.
 • Zapojení do projektů partnerů v oblasti rozvoje cestovního ruchu.

Logo Kudy z nudy

světové Česko