Dokumenty a statistiky

Plzeň – TURISMUS se v rámci své činnosti zabývá sběrem dat a návštěvnickými průzkumy v destinaci Plzeň. V rámci strategického plánování rozvoje cestovního ruchu spolupracujeme s regionálními institucemi a partnery v destinaci na tvorbě dlouhodobých strategií.Strategické dokumenty

Statistika cestovního ruchu

Analýzy návštěvnosti (geolokační data mobilních operátorů)

Návštěvnické průzkumy

Marketingové destinační kampaně

Vyhodnocení destinační kampaně pro domácí cestovní ruchu 2022 –  V Plzni nic není? Tohle nic miluju!

Destinační kampaň “V Plzni nic není? Tohle nic miluju.” v období od května do září 2022 podpořila domácí cestovní ruch. Kampaň byla zaměřena na cílové skupiny rodiny s dětmi a tzv. požitkáře a lákala na plzeňskou pohostinnost, pohodu a zážitky. Kampaň byla zacílena na oslovení domácích návštěvníků z okolních krajů, Prahy, Jihomoravského a Moravskoslezského kraje. Objevila se v outdooru (na reklamních plochách v pražském metru, billboardech v okolních krajích), inzerci a online na sociálních sítích. Navázány na ní byly nejrůznější marketingové aktivity včetně profilové prezentace v časopisu Amazing projektu Amazing places. Na sociálních sítích bylo využito 22 různých vizuálů. Výsledkem kampaně na FB a IG bylo 14,5 milionu zobrazení pro 1,5 milionu uživatelů.

Vyhodnocení marketingové kampaně 2021 – Dejte Plzeň

Vzhledem k přetrvávající pandemii COVID-19 i v roce 2021 zaměřila organizace Plzeň-TURISMUS úsilí především na lákání domácích návštěvníků. Ve spolupráci s partnery z řad soukromých i neziskových organizací připravila marketingovou kampaň, která na základě kontrastu domácí nudy a frustrace s možnostmi zážitků a aktivit v Plzni vybízela k návštěvě destinace. Kampaň byla finančně podpořena z dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR.