Dokumenty a statistiky

Plzeň – TURISMUS se v rámci své činnosti zabývá sběrem dat a návštěvnickými průzkumy v destinaci Plzeň. V rámci strategického plánování rozvoje cestovního ruchu spolupracujeme s regionálními institucemi a partnery v destinaci na tvorbě dlouhodobých strategií.



Strategické dokumenty

Statistika cestovního ruchu

Analýzy návštěvnosti (geolokační data mobilních operátorů)

Návštěvnické průzkumy

Marketingové destinační kampaně

Vyhodnocení marketingové kampaně 2021 – Dejte Plzeň

Vzhledem k přetrvávající pandemii COVID-19 i v roce 2021 zaměřila organizace Plzeň-TURISMUS úsilí především na lákání domácích návštěvníků. Ve spolupráci s partnery z řad soukromých i neziskových organizací připravila marketingovou kampaň, která na základě kontrastu domácí nudy a frustrace s možnostmi zážitků a aktivit v Plzni vybízela k návštěvě destinace. Kampaň byla finančně podpořena z dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Vyhodnocení marketingové kampaně 2020 – Kdy jste naposledy byli v Plzni

Destinační společnost  Plzeň-TURISMUS připravila letní destinační kampaň 2020 s názvem Kdy jste byli naposledy v Plzni? Kampaň cílená na domácí cestovní ruch motivovala návštěvníky nejen  ke vzpomínkám na Plzeň dávno či nedávno minulou, ale především lákala k návštěvě současné turistické destinace Plzeň. Podstatnou část kampaně  – prezentaci v online médiích – formou dotace podpořil Plzeňský kraj.

 

Destinační kampaň Plzeň - TURISMUS zabodovala v soutěži Velká cena cestovního ruchu