Plzeň – TURISMUS

Plzeň – TURISMUS je příspěvková organizace města Plzně, jejímž hlavním úkolem je marketing a management oblastní destinace Plzeň. Pro obce v destinaci, turistické cíle a provozovatele služeb jsme strategickým partnerem cestovního ruchu.Naše činnost

  • Pod značkou Visit Plzeň zastřešujeme marketingové aktivity turistické destinace Plzeň.
  • Koordinujeme a podporujeme aktivity ostatních poskytovatelů služeb v destinaci.
  • Spolupracujeme s regionálními a národními institucemi v oblasti cestovního ruchu.
  • Zabýváme se sběrem dat, tvorbou statistik a strategickým plánováním v oblasti cestovního ruchu.
  • Provozujeme dvě pobočky Turistického informačního centra města Plzně. Zajišťujeme průvodcovské služby pro individuální návštěvníky i pro skupiny.
  • Provozujeme Patton Memorial Pilsen (Muzeum generála Pattona).
  • Zajišťujeme prohlídky plzeňských Loosových interiérů.
  • Jsme nositeli projektu Industry Open, který rozvíjí téma industriálního turismu v destinaci prostřednictvím stezky industriálního turismu, odborné konference a festivalu Industry Open.

Certifikáty

Seznamte se se členy týmu organizace Plzeň – TURISMUS.

Kontakty

Plzeň – TURISMUS
Martinská 2, 301 00 Plzeň (vedení organizace)
e-mail: sklenarova@plzen.eu | telefon: +420 378 037 962

Infocentrum náměstí Republiky
nám. Republiky 41, 301 00 Plzeň (sídlo organizace)
e-mail: info@visitplzen.eu | telefon: +420 378 035 330

Infocentrum Paluba Hamburk
Paluba Hamburk Plzeň, u hlavního nádraží
e-mail: info@visitplzen.eu | telefon: +420 722 989 952

Fakturační údaje

IČO: 00075361
DIČ: CZ00075361

Povinně zveřejňované informace