Pro média

Tisková mluvčí

Pro média pravidelně organizujeme press tripy, poskytujeme náměty na reportáže a další  podporu. V případě potřeby jakýchkoli informací a podkladů kontaktujte tiskovou mluvčí organizace Plzeň – TURISMUS Helenu Mařanovou (maranova@plzen.eu, +420 727 974 864).

Press tripy pro zahraniční novináře

Pro zahraniční novináře pravidelně organizujeme hromadné press tripy. S dotazy a žádostmi ohledně press tripů pro zahraniční novináře se obracejte na Anitu Brettschneidrovou (brettschneiderova@plzen.eu). Vzhledem k omezené kapacitě je v případě zájmu nutné specifikovat médium, které zastupujete, cílovou skupinu, a rozsah textu, který má být výstupem vaší návštěvy.

Fotobanka k volnému využití

Licence na použití fotografií v naší externí fotobance je nekomerční, omezená výhradně na propagaci destinace Plzeň v tištěných a online médiích. V případě jejich využití prosíme uvést odkaz na web www.visitplzen.eu jako zdroj fotografií. V případě potřeby využití fotografií za jiným účelem kontaktujete prosím Helenu Mařanovou (maranova@plzen.eu).

Archiv tiskových zpráv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017