Magdalena Černá

„Na Plzni mě fascinují její skryté poklady. A to skryté myslím doslova. Za běžnými fasádami domů z konce 19. století se schovávají překvapivé bytové interiéry od světoznámého architekta Adolfa Loose. Převážně v období první republiky zde vytvořil celou řadu různých návrhů vybavení bytů pro rodiny pocházející z tehdejší plzeňské židovské komunity.“

Majda zve všechny návštěvníky na místa oplývající krásným a nejen pro svou dobu velmi moderním vybavením, a která vás chytnou za srdce i příběhy jejich původních obyvatel – do Loosových interiérů. Některá jména původních vlastníků Loosových interiérů najdete i v Zahradě vzpomínek přilehlé k Staré synagoze ve Smetanových sadech. Majda doporučuje tuto židovskou památku objevit, i když je nedaleko její mladší sestry (Velké synagogy), která patří mezi pět největších na světě) možná trochu schovaná.

Za skrytými příběhy vás do Plzně zve Majda, která má na starost provoz Loosových interiérů. Svoji práci bere natolik vážně, že se jí stávají takové náhody, jako že si koupí kabát přesně v té barvě, ve kterých je vymalován jeden z pokojů navržených samotným Adolfem Loosem.