Plzeň se představila na Travel Trade Day v Karlových Varech

Koncem května se v Karlových Varech po dvouleté covidové pauze uskutečnil výroční incomingový workshop Czech Republic Travel Trade Day (TTD), kterého se zúčastnila i městská příspěvková organizace Plzeň – TURISMUS.

Foto: Agentura CzechTourismNa letošní první velkou incomingovou akci na podporu návštěvnosti České republiky, kterou pořádá agentura CzechTourism ve spolupráci s destinační agenturou Živý kraj za podpory Karlovarského kraje a měst Karlovy Vary a Mariánské Lázně, dorazilo na 200 odborníků z 23 zemí. Akce se konala v Grandhotelu Pupp a poznával se celý Karlovarský kraj.

„Naším cílem bylo představit Plzeň jako zajímavou turistickou destinaci a nabídnout služby organizace pro skupiny i jednotlivce. Setkání probíhala formou předem sjednaných krátkých schůzek, kdy jsme zástupcům cestovních kanceláří, agentur i dalším subjektům cestovního ruchu nabízeli průvodcovské služby, programy pro skupiny a možnost zprostředkování ubytování prostřednictvím našich partnerů ve městě i v regionu,“ uvedla Jaroslava Panušková, vedoucí průvodců z organizace Plzeň-TURISMUS.

„I když je Plzeň ve světě známá především díky pivu, v poslední době k nám cestují klienti i ze vzdálenějších zemí a znají i místní památky jako Velkou synagogu, katedrálu sv. Bartoloměje nebo Loosovy interiéry. Kvitují koncentraci několika významných památek v centru města a jejich pěší dostupnost i to, že vystupujeme jako oficiální organizace města,“ prozradila Panušková.

„Největší zájem o Plzeň byl ze strany blízkých sousedů, jako je Rakousko, Německo, Slovensko a Polsko, náš B2B katalog jsme ale představili i partnerům z Litvy, Španělska a Itálie. Jednání pokračovala v přátelském duchu i na galavečeru a druhý den se zástupci zahraničních zastoupení agentury CzechTourism,“ dodala Panušková.