Vodárna Plzeň

Jak se voda z řeky stane pitnou? A co všechno se stane s vodou z domácností, než se smí vrátit do řeky? To se dovíte na komentovaných prohlídkách provozů Vodárny Plzeň – Čistírny odpadních vod a Úpravny vody. Konají se několikrát do roka.

www.vodarna.cz

Otevírací doba

V rámci Dnů otevřených dveří Vodárny Plzeň, festivalu Industry Open a Plzeňských oslav vzniku republiky se uskuteční prohlídky úpravny vody i čistírny odpadních vod v Jateční ulici.

 

Vstupné

Vstup v rámci Dne otevřených dveří je zdarma.

MHD zastávka

Vodárna
10 13 30

hledat spojení

Malostranská 2
301 00 Plzeň

zobrazit na mapě

Z historie vodárny

Počátky hromadného zásobování vodou v Plzni sahají až do 16. století. Tehdy nechalo město vybudovat první vodárenské zařízení v Pražské ulici. Zásobovala ho voda z řeky Radbuzy. Do dneška se z něj zachovala Vodárenská věž. Se vznikem Škodových závodů na konci 19. století byl vybudován rozvod vody z vodojemu Homolka, kde se i dnes nachází úpravna vody.

Souběžně s výstavbou rozvodů pitné vody byla budována plzeňská kanalizace, jelikož původní systém zděných stok přestal stačit. Veškeré odpadní vody byly vypouštěny do plzeňských řek bez jakéhokoli čištění. S rozvojem průmyslu po druhé světové válce se kvalita vody v Berounce stala téměř katastrofální. A tak bylo nutné postavit první čistírnu odpadních vod.

Komentované prohlídky

Vodárna Plzeň pravidelně pořádá komentované prohlídky obou provozů. V úpravně vody na Homolce uvidíte mimo jiné starou tzv. Chabalovu filtraci z dvacátých let minulého století i současnou špičkovou technologii. V čistírně odpadních vod zase můžete sledovat celé čištění od zachycení nečistot na česlech až po vypouštění vyčištěné vody zpět do Berounky. V obou areálech zhlédnete i poučné video o cestě vody do vaší domácnosti nebo naopak také zpátky do řeky. Výklad vám poskytnou přímo pracovníci provozů, budete mít tedy ty nejlepší průvodce.


Prohlédněte si fotogalerii