Západočeské muzeum v Plzni

Monumentální novorenesanční budovu muzea s velkou kruhovou fontánou najdete v sadovém okruhu v historickém centru Plzně. Mezi muzejní unikáty patří evropsky ojedinělá kolekce palných zbraní ze 14. – 17. století v městské zbrojnici, secesní knihovna s cennými prvotisky i hodnotná sbírka užitého umění.

www.zcm.cz

Otevírací doba

Úterý – neděle
10:00 – 18:00

V pondělí otevřeno pouze v případě státního svátku.

 

Vstupné

Jednotlivé stálé expozice:
dospělí 80 Kč
děti, studenti a senioři 40 Kč
rodinné vstupné 180 Kč

Všechny stálé expozice:
dospělí 200 Kč
děti, studenti a senioři 100 Kč
rodinné vstupné 320 Kč

Je možné využít muzejní pas Západočeského muzea.

MHD zastávka

Goethova
13 33 40

hledat spojení

Kopeckého sady 2
301 00 Plzeň

zobrazit na mapě

Západočeské muzeum je s více než dvoumilionovým depozitářem jedním z největších muzeí v České republice. V jeho hlavní budově v Kopeckého sadech najdete čtyři stálé expozice, pořádají se zde také krátkodobé výstavy. Ve foyer muzea je k vidění originál Křižíkovy obloukové lampy.

Plzeňská městská zbrojnice

Málokdo ví, že nejstarší dochovanou zbrojnici v Česku najdete právě v Plzni. Založil ji Karel IV., jeden z nejslavnějších českých panovníků. K vidění je zde unikátní kolekce palných zbraní a zbroje. Za evropskou raritu je považována sbírka gotických pušek a soubor mušket z období třicetileté války. Součástí expozice je i sbírka kamenných portálů ze zbořených plzeňských domů a část původních městských hradeb. K vidění je zde také panoramatický obraz dobytí Plzně Mansfeldem.

Expozice archeologie

Tajemství pravěkého osídlení od nejstarších dob do raného středověku odhaluje expozice Archeologie. Představeny jsou zde artefakty získané do sbírek muzea během více než 130 let terénních výzkumů. Mezi vystavenými exponáty jsou takové unikáty jako bronzový štít z Plzně, hliněná neolitická plastika ženy z Vochova či zlaté předměty z mohylových pohřebišť střední doby bronzové a mnoho dalších výjimečných předmětů. Malí i velcí návštěvníci si mohou na replikách prakticky vyzkoušet tkaní na vertikálním stavu a drcení obilí.

Expozice historie

V expozici Historie mohou návštěvníci zhlédnout 3D rekonstrukci přemyslovského centra Staré Plzně či porovnat rozdíl mezi bydlením ve středověké vesnické dymné jizbě a městské světnici s kachlovými kamny. Z významnějších exponátů stojí za pozornost replika tiskařského lisu, která odkazuje na počátky knihtisku v Plzni, a také unikátní archeologické nálezy z Plzně – středověká zrcadla, prubířské kameny, kolekce gotických a renesančních skleněných nádob, cechovní truhlice nebo mučicí nástroje a mnohé další unikátní exponáty.

Sbírky užitého umění

Nedávno otevřená expozice užitého umění a uměleckých řemesel vás ohromí svou pestrostí. Výtvarně dokonalé předměty z porcelánu, skla i kovů, z nichž mnohé bývaly chloubou muzea už na počátku minulého století, jsou představeny v plném lesku v rekonstruovaných secesních prostorách ve třetím patře muzejní budovy. Vystaveno je přes 2 500 pečlivě vybraných předmětů z celkového sbírkového fondu, který čítá kolem 25 000 položek. Nejstarší exponáty pocházejí z období antiky, nejmladší sahají do nedávné minulosti. Řemeslně dokonalými díly z kovu, dřeva nebo keramiky jsou zde zastoupeny rovněž sbírky z Blízkého i Dálného východu.


Prohlédněte si fotogalerii