Výběr z hlavních aktivit DMO Plzeň – TURISMUS 2021

Rok 2021 přinesl pro odvětví cestovního ruchu další propady a stejně jako ten předchozí se nesl v duchu omezeného setkávání, cestování i kultury. Pracovní skupiny destinace Plzeň se scházely zejména prostřednictvím online jednání. Děkujeme všem partnerům za aktivní spolupráci v roce 2021!Otevření nové pobočky Turistického informačního centra – Paluba Hamburk

V prostoru Paluby Hamburk u hlavního nádraží byla 15. 7. 2021 otevřena nová pobočka Turistického informačního centra. Pobočka u hlavního nádraží nabízí totožné služby jako ta na náměstí Republiky. V nabídce obou infocenter se v roce 2021 objevily nové kolekce suvenýrů. Pro prodej dárků z Plzně a prezentaci portfolia infocenter online byl v prosinci 2021 spuštěn e-shop Visit Plzeň.

Mobilní průvodce SmartGuide

V létě 2021 byl spuštěn interaktivní mobilní průvodce Plzní v aplikaci SmartGuide. Průvodce obsahuje informace o 50 atraktivitách destinace včetně 6 prohlídkových tras, které jsou doplněny mapou a audio komentářem v češtině, angličtině a němčině. Plzeň – TURISMUS je držitelem licence a ve spolupráci s partnery zajišťuje a garantuje obsah průvodce. Pořízení aplikace a licenci na 1 rok finančně podpořil Plzeňský kraj.

Festival a konference Industry Open

Po roční odmlce se 15. 6. 2021 konala odborná konference industriálního cestovního ruchu Industry Open. Konference proběhla v hybridním formátu – v autobusové hale DEPO2015 a zároveň online prostřednictvím živého přenosu. Hlavním tématem konference byl RESTART industriálního cestovního ruchu. Festival Industry Open zorganizovala Plzeň – TURISMUS ve spolupráci s Plzeňským krajem a během 12 letních víkendů (18. 6. – 5. 9.) proběhlo na 19 místech Plzně a regionu celkem 92 dílčích akcí, kterých se zúčastnilo přes 4000 návštěvníků.

Marketingové kampaně

Hlavní marketingová kampaň pro DCR Dejte Plzeň byla připravena ve spolupráci s partnery z řad turistických cílů, gastro provozů a ubytovatelů vzešlé z iniciativy Za jeden provaz v roce 2020. Nosnou myšlenkou kampaně bylo porovnání domácí reality během pandemie a zážitků na výletě v duchu claimu “Dejte Plzeň, doma už jste byli dost”. Doprovodný marketingový projekt Léto na pivě – Dejte Plzeň s chutí! byl vytvořen za účelem podpory gastro turismu v hlavní turistické sezoně. Do projektu se zapojilo 11 restaurací. Cílem Léta na pivě bylo vytvořit speciální nabídku založenou na pivě.

Přehled schůzek

Zápisy ze schůzek jsou zasílány účastníkům a na vyžádání (kontakt: gaierovaa@plzen.eu).

17. 3. Koordinační on-line schůzka se zástupci turistických cílů – Plán aktivit pro rok 2021
24. 3. Online schůzka s poskytovateli služeb
14. 4. Online schůzka s představiteli obcí
13. 5. Online schůzka se zástupci turistických cílů – pracovní skupina Data v CR v Plzni
19. 5. Online schůzka s poskytovateli služeb – Specifikace aktivit a produktů pro rok 2021
25. 5. Online schůzka se zástupci turistických cílů – pracovní skupina Data v CR v Plzni
31. 5. Školení průvodců
15. 6. Konference Industry Open v hybridním formátu
28. 6. Koordinační on-line schůzka se zástupci turistických cílů
29. 6. Pracovní setkání DMO v Plzeňském kraji
31. 8. Koordinační on-line schůzka se zástupci turistických cílů
2. 9. On-line schůzka s poskytovateli služeb
21. 10. Setkání aktérů CR Plzeň

Nové a aktualizované tiskoviny v roce 2021

Miniprůvodce, mapa Okolí Plzně, mapa Plzně

Plzeňské hotelové noci (příprava od září 2021)

Marketingový projekt na podporu ubytovatelů mimo hlavní turistickou sezonu. Spolupráce Plzeň – TURISMUS a 17 plzeňských hotelů a penzionů na vytvoření speciálních balíčků ubytování a služeb. Nabídka byla doplněna vstupy do turistických cílů. Projekt bude realizován v lednu – březnu 2022. Součástí projektu je nadregionální marketingová kampaň.