Profesionálové se shodli, že turismus v Plzni se opět podařilo nastartovat

Na sedm desítek profesionálů z cestovního ruchu se sešlo v plzeňském Parkhotelu na pravidelném setkání, které každoročně pořádá městská organizace Plzeň – TURISMUS s cílem zhodnotit uplynulou turistickou sezónu a představit plány na tu nadcházející. Všichni účastníci se shodli na tom, že po dvou složitých covidových letech přišlo v roce 2022 výrazné oživení turismu.Zhodnocení uplynulé sezony a program setkání

Máme za sebou úspěšnou sezónu, i když ve většině sledovaných parametrů zatím výsledky nedosahují hodnot posledních let před covidem. Výjimkou jsou venkovní turistické cíle pro rodiny s dětmi jako zoologická zahrada a DinoPark, jejichž návštěvnost je stále velice pěkná,“ uvedla Zuzana Koubíková, ředitelka pořádající organizace Plzeň – TURISMUS.

Turismus v Plzni se za tři uplynulé roky zásadně proměnil. Výrazně převažují domácí turisté nad těmi zahraničními, i když v minulosti tomu bylo přesně naopak. V letošním roce pozorujeme postupný návrat zahraničních hostů, především z Německa a okolních zemí. Prakticky jsme přišli o všechny vzdálené trhy, poskytovatelé ubytovacích služeb, ale také například pivovar postrádají především asijské turisty. Ubyly také velké skupinové zájezdy. A hosté, kteří do Plzně přijíždí, plánují svůj pobyt na poslední chvíli.“ doplnila Zuzana Koubíková.

Zástupci organizace Plzeň – TURISMUS představili partnerům z řad hoteliérů, provozovatelů turistických cílů, restauratérů a dalším své aktivity z oblasti destinačního managementu a marketingu. Zhodnotili sezónní destinační kampaň a její výsledky, představili partnerské projekty a nastínili plánované aktivity a možnosti spolupráce pro nadcházející období.

Útvar koncepce a rozvoje představuje každoročně účastníkům setkání významné městské rozvojové projekty s přesahem do oblasti cestovního ruchu. V letošním roce došlo na představení rozvojových záměrů v okolí řek a vodních ploch a dalších projektů, které výrazným způsobem kultivují veřejný prostor.

Své marketingové aktivity účastníkům odprezentovali také Plzeňský kraj a agentura CzechTourism, která v rámci svého komunikačního tématu na zahraničních trzích pro roky 2022/2023, jímž jsou tradice, prezentuje Plzeň ve spojení s pivovarnictvím.

Prezentace ke stažení

Další prezentované materiály a zápis ze setkání partnerům poskytneme na vyžádání. V případě zájmu kontaktujte Annu Gaierovou (gaierovaa@plzen.eu).

Prohlédněte si fotogalerii