Plzeň připravuje novou strategii cestovního ruchu

Městská organizace destinačního managementu Plzeň – TURISMUS připravuje novou strategii rozvoje cestovního ruchu. Přípravy na tvorbu návrhové části odstartovaly třemi tematickými workshopy. Pozváni na ně byli významní partneři, kteří se na nabídce služeb v cestovním ruchu v Plzni a nejbližším okolí podílejí.

Aktuální Strategie rozvoje cestovního ruchu v destinaci Plzeň platná pro období let 2019 – 2023 je k dispozici zde .

 

 Cestovní ruch se v posledních letech zásadně proměnil, a to nejen globálně, ale také u nás v Plzni. Přibyli domácí turisté. Ubylo plánovaných skupinových zájezdů. Snažíme se na tyto trendy reagovat našimi marketingovými aktivitami. Ve střednědobém horizontu je třeba k tomuto vývoji přistupovat koncepčně, proto ve spolupráci s partnery připravujeme novou strategii, která by měla jasně definovat cíle a akční plán v oblasti rozvoje cestovního ruchu na další čtyři roky,“ vysvětluje náměstkyně pro cestovní ruch Lucie Kantorová.

První dva workshopy zaměřené na hlavní cílové skupiny destinačního marketingu– tzv. požitkáře a rodiny s dětmi řešily především turistickou nabídku, rozvojové projekty i problémy spojené s místní infrastrukturou. Tématem třetího z workshopů, který se konal tento týden, byla spolupráce v segmentu MICE zaměřená na kongresovou a firemní klientelu.

„Podařilo se nám k jednomu stolu pozvat důležité plzeňské hotely, organizátory firemních akcí i zástupce městské a krajské samosprávy. Plzni v oblasti MICE začínají konkurovat další města, a proto je třeba, abychom spojili své síly a společně se zasadili o to, aby se co nejvíce akcí konalo u nás. Zásadní je nabídnout nejen ubytování, ale také kvalitní a zajímavý doprovodný program. Potenciál mají nejen vědecké konference, lékařské kongresy a firemní eventy, ale také sportovní akce, které do Plzně přivážejí nejen sportovce samotné, ale také realizační tým a fanoušky,“ doplňuje ředitelka organizace Plzeň – TURISMUS Zuzana Koubíková.