Odstartovala podzimní série školení pro partnery v destinaci

Organizace Plzeň – TURISMUS uspořádala první ze série podzimních školení pro destinační partnery. Praktický workshop s přednáškou na téma Jak tvořit smysluplné produkty cestovního ruchu vedl Pavel Pichler, zakladatel platformy Travelbakers -pekaři cestovního ruchu a pořadatel konference Travelevolution.V konferenčních prostorách Pilsner Lighthouse v plzeňském pivovaru se diskutovalo především o tom, kdo jsou klienti jednotlivých produktů, jak jim přizpůsobit nabídku a jak ji efektivně prodat. Debatovalo se také o tom, že je třeba nabídku tvořit na základě relevantních dat. Pavel Pichler na řadě případových studií poukázal nejen na případy dobré praxe, ale zároveň i na ty, kde se to tolik nepovedlo.

Další připravovaná tematická školení

Organizace Plzeň – TURISMUS pravidelně připravuje různá tematická školení pro partnery. V průběhu listopadu na školení pro provozovatele turistických cílů naváže pravidelné školení průvodců. Koncem měsíce je zároveň připravena komentovaná prohlídka Velká synagogy pro ubytovatele. Cílem je recepčním a hotelovému personálu představit turistickou nabídku Plzně tak, aby ji efektivně mohli zprostředkovat svým hostům.