O Plzeň se zajímají především cestovní kanceláře z okolních zemí

Dva dny plné intenzivních obchodních jednání s cílem podpořit příjezdový cestovní ruch ze zahraničí a zpropagovat Plzeň jako turistickou destinaci nabídla akce Travel Trade Day, kterou každoročně pořádá agentura CzechTourism. Západočeskou metropoli zde prezentovala organizace Plzeň – TURISMUS.  Letošní ročník se konal v Brně.Stěžejní součástí programu jsou vždy jednání se zástupci incomingových cestovních kanceláří, kteří pořádají skupinové zájezdy. O Plzeň se zajímaly především agentury z okolních zemí a jižní Evropy. Ti, kteří Plzeň znají, se ptají po novinkách a snaží se zatraktivnit program pro své klienty. Další skupina hledá levnější alternativu k Praze se zajímavou turistickou nabídkou.  V Rakousku, Německu i Polsku je poměrně velký zájem i o cesty za kulturou. V této oblasti jsou hlavním lákadlem Plzně Loosovy interiéry.

Cestovní kanceláře se samozřejmě musí přizpůsobit tomu, jak se mění chování turistů. Stále častěji tak poptávají zábavný, zážitkový program či gastroturistiku. My se snažíme přizpůsobit i tomu, odkud k nám jezdí. Disponujeme poměrně širokým týmem kvalitních průvodců. Nicméně velkou konkurenční výhodou pro nás bezesporu je že jsme schopni nabídnout program například i v polštině,“ vysvětluje Jaroslava Panušková, která prohlídky a programy po skupiny zajišťuje.

Součástí akce jsou také setkání s řediteli jednotlivých zahraničních zastoupení agentury CzechTourism. Organizace Plzeň – TURISMUS s nimi dlouhodobě spolupracuje při organizaci press tripů pro zahraniční novináře i při plánování kampaní, které na jednotlivých trzích tematicky propagují celou Českou republiku včetně Plzně. „Travel Trade je vždy skvělou příležitostí k osobnímu jednání a doladění spolupráce pro nadcházející sezonu. Například už během května v Plzni přivítáme pět skupin novinářů z různých zemí. Nechybí mezi nimi Rakousko, Německo, Itálie, Španělsko, Spojené státy nebo Brazílie,“ doplnila Martina Chomátová, která infocesty pro novináře připravuje.