Na kole kolem Plzně podél řek

Kde jinde jezdit ve městě na čtyřech řekách na kole, než po jejich březích a přes nespočetné mosty, že? Náš tip na cyklovýlet podél řek vás zavede ke všem zdejším vodním tokům, a přitom stále zůstanete v Plzni. Trasa je dlouhá cca 37 km, nicméně není náročná, čekají vás jen 4 krátká stoupání, jinak pojedete po rovině nebo z kopce, převážně po asfaltových a zpevněných cestách s jednou lesní terénní vložkou.

Náročnost: střední

Délka: 37 km

Zde najdete přehlednou mapu s vyznačenou cyklotrasouTrasa začíná u hlavního rozcestníku ve Štruncových sadech, blízko sokolovny, odkud se vydáte po proudu Radbuzy k soutoku se Mží. Pojedete po značené naučné stezce Údolím Berounky. Po cca 2 km doporučujeme sjet ze silnice doprava k řece a pěšinou podél ní bezpečně podjet hned několik mostů najednou. Vyjedete na Jateční ul. a po 800 metrech za čistírnou odpadních vod odbočíte vlevo a sjedete k řece Úslavě. Teď vás čeká pohodových 5 km trasy proti proudu. Přes první most (Chrástecký) přejeďte na druhou stranu a držte se značené naučné stezce Údolím Úslavy, která vás po břehu řeky dovede přes Lobzy a Božkov až do Koterova.

Cestou se můžete zastavit v Lobezském parku, kde je kromě uměle vytvořeného jezírka vhodného ke koupání či otužování také velké venkovní hřiště (prolézačky, skluzavky, cvičební prvky), které ocení hlavně děti, i stánek s občerstvením. Pokud byste ho nenašli otevřený, doporučujeme občerstvit se v kavárně Dvě buchty na nedalekém Rolnickém náměstí.

Vydejte se přes silnice kolem řeky, po chvíli minete sportovní střelnici a přejedete na druhý břeh, po kterém dojedete do Božkova. Na Božkovském náměstí opatrně přejedete silnici. Držte se pořád na stejném břehu a před mostem odbočte vlevo na Božkovský ostrov, který z jedné strany omývá náhon k bývalému mlýnu a z druhé řeka Úslava. Kdyby byla odbočka na ostrov uzavřena, stačí přejet řeku po silnici a u zastávek MHD se dát doleva ulicí K Jezu, kde se napojíte na cyklostezku do Koterova.

Koterov je vesnickou památkovou rezervací. Kolem návsi stojí klasicistní usedlosti z 19. století se zdobenými štíty a branami, uprostřed se nachází kaple. Odtud pokračujte po značené cyklotrase číslo 31. Přejedete řeku Úslavu a čeká vás první krátké stoupání k železničnímu přejezdu a potom 1,5 km mezi rodinnými domy. Pozor na rozcestník u Vokounovy lávky, kde musíte z cyklotrasy číslo 31 odbočit na cyklotrasu číslo 3. Nad Vokounovou lávkou máte možnost si trasu zkrátit cca o polovinu. Pokud budete pokračovat dál po cyklotrase číslo 31, dostanete se po 5 km podél řeky Radbuzy zpět do Štruncových sadů, kde váš výlet začal.

Za Vokounovou lávkou vás čeká krátké prudké stoupání a po jeho zdolání se vám za odměnu otevře krásný výhled na Plzeň. Stále pokračujte po cyklotrase číslo 3 přes chatovou oblast Výsluní. Tady doporučujeme sledovat názvy ulic a z Říjnové odbočit na Zářijovou. Ta vás dovede až na lávku přes dálniční přivaděč, ze které uvidíte věznici Bory. Po dalším kilometru, u zastávky Višňovka, se napojíte zpátky na cyklotrasu 3 a užijete si nejdelší sjezd výletu.

Trasa vás zavede přes most přes vodní nádrž České údolí a dál na Valchu. Ulicí U Čertovy díry dojedete k hlavní silnici (která spojuje Plzeň a Dobřany) a rozloučíte se tu s cyklotrasou číslo 3. Hlavní silnici přejeďte rovně a pokračujte ulicí Nad Valchou na neznačenou zpevněnou lesní cestu. Po 2,5 km zbystřete, budete totiž odbočovat doprava na zelenou turistickou značku. Je to sice cesta turistická, pro vás však bude příjemnou terénní vložkou a na kole ji zvládnete hravě

Po zelené dojedete až na Novou Hospodu, těsně před ní se napojíte na cyklotrasu 2151. Přejedete přes most nad dálničním přivaděčem a můžete si zajet k místní Sokolovně a občerstvit se u okénka. Ulicí Domažlickou pak pojedete ke kruhovému objezdu. Odtud po cyklostezce podél Regensburské ulice (po pravé straně minete sídliště Skvrňany, před vámi se otevře výhled na vrch Sylván). Přejedete Chebskou ulici a napojíte se na cyklotrasu číslo 37. Správný směr poznáte podle špičky věže katedrály sv. Bartoloměje, která je v dálce vidět.

Cestou sledujte rozcestníky, pokud se chcete vyhnout ulicím centra města, odbočte u dřevěného přístřešku doleva, přejeďte řeku Mži a napojte se na ulici Pod Vinicemi. Tato cyklotrasa vede podél Zoologické zahrady. Když budete mít štěstí, podaří se vám spatřit některé její obyvatele. Od ZOO se po naučné stezce Údolím Mže přes Lochotínskou ulici napojíte zpátky na cyklotrasu číslo 37 na Roudné, která vás dovede zpět do Štruncových sadů.