Klatovy

Necelou hodinu jízdy na jih od Plzně se nachází Klatovy, město považované za bránu do Pošumaví. Nejlépe si Klatovy prohlédnete z výšky z Černé věže nebo při procházce centrem kolem městských hradeb. Za návštěvu stojí také barokní lékárna U Bílého jednorožce nebo tajemné katakomby.

www.klatovy.cz

Otevírací doba

Přehled otevírací doby
jednotlivých míst

Vstupné

Černá věž
Dospělí 50 Kč, děti 30 Kč, Rodinné 110 Kč

Barokní lékárna
Dospělí 80 Kč, děti 50 Kč, Rodinné 190 Kč

Katakomby
Dospělí 150 Kč, děti 110 Kč

MHD zastávka

Mimo dosah MHD, Klatovy se nachází cca 40 km od Plzně.

Klatovy
339 01

zobrazit na mapě

Černá věž

Už při příjezdu do Klatov vás zaujme pohled na centrum města plné věží a věžiček. Tou nejvyšší je Černá věž, která byla postavena v 16. století za účelem signalizace nebezpečí – požárů a nepřátelských vojsk. Vlivem mnoha požárů také časem získala své zbarvení a tím i svůj název. V její těsné blízkosti najdete jezuitský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce, který panoramatu města přispívá hned dvěma vysokými věžemi.

Klatovské katakomby

Pod kostelem se nacházejí rozsáhlé katakomby, do nichž byli v 17. a 18. století pochováváni řádoví bratři i šlechta sympatizující s jezuity. K procesu přirozené mumifikace tu přispíval důmyslný ventilační systém. O posledních 38 zachovaných mumifikovaných těl zde dnes pečují konzervátoři a návštěvníci si je v původních prostorách krypt a jezuitského gymnázia mohou prohlédnout.

Barokní lékárna

Neměli byste vynechat také prohlídku barokní lékárny U Bílého jednorožce. K vidění je zde nejen původní vybavení lékárny, ale také celá řada zajímavých historických lékárnických exponátů. Dozvíte se tu také spoustu místy až děsivých informací o tom, jak se dříve léčilo.

Bílá věž

Kromě Černé věže najdeme v Klatovech i věž Bílou. Byla zbudována po požáru města v 17. století a nahradila původní nízkou dvoupatrovou zvonici. Najdete ji pár kroků od hlavního náměstí Míru, cestou do parku podél městských hradeb, kde si můžete odpočinout.

Na náměstí Míru najdete také Infocentrum, a to na adrese Vídeňská 66 (na rohu náměstí a Vídeňské ulice). Pro další informace a tipy, co v Klatovech navštívit, se obraťte na naše kolegy z klatovského Infocentra: 376 347 240; 376 347 250; icklatovy@mukt.cz.


Prohlédněte si fotogalerii