Zapojte se do Návštěvnického průzkumu a pomozte vylepšit turistickou nabídku Plzně

V ulicích Plzně můžete od 20. června potkat tazatele, kteří zjišťují, jak jsou turisté a návštěvníci města spokojení s nabídkou turistických a dalších služeb. Návštěvnický průzkum, který provádí městská příspěvková organizace Plzeň – TURISMUS, bude probíhat do konce září 2022.Cílem průzkumu je zjistit přání a očekávání návštěvníků. „Díky tomu, že budeme znát jejich potřeby, dokážeme vylepšit nabídku služeb a zefektivnit naši komunikaci. Výstupy budou sloužit také jako podklad při přípravě Strategie rozvoje cestovního ruchu destinace Plzeň na období 2024–2028,“ uvedla Anna Gaierová, manažerka rozvoje destinace z p. o. Plzeň-TURISMUS.

Průzkum není zaměřený pouze na turisty, kteří v Plzni aktuálně pobývají, nebo kteří Plzeň navštívili v nedávné době. Zúčastnit se a podělit se o svůj názor mohou i místní. „Primárně bychom chtěli znát postoj návštěvníků, do průzkumu se ale mohou zapojit i Plzeňané a vyjádřit tak svůj názor na nabídku nejen turistických služeb. I jejich zkušenosti nás zajímají,“ dodala Gaierová. K dispozici je dotazník ve třech jazykových mutacích, v českém, anglickém a německém znění.

Osobní dotazování probíhá v centru města, v turistických informačních centrech, turistických cílech či na vybraných akcích v Plzni a okolí.

Dotazník je možné vyplnit také elektronicky na tomto odkazu nebo v tištěné podobě, a to v hotelích a na vybraných akcích.

 

Zájemci o pozici tazatelů se mohou hlásit na
e-mail gaierovaa@plzen.eu nebo telefon 727 974 866.
Více informací najdete zde.