Výběr z hlavních aktivit DMO Plzeň – TURISMUS 2020

Rok 2020 byl prvním rokem, který v plné míře dopadl na všechny provozovatele turistických zajímavostí i služeb cestovního ruchu a omezil osobní setkávání na nejnižší míru.  Komunikace se odehrávala zejména prostřednictvím dílčích schůzek  k jednotlivým projektům a průběžnou emailovou korespondencí. Za aktivní spolupráci v roce 2020 všem partnerům velmi děkujeme!Setkání aktérů cestovního ruchu 2020 

Společné setkání DMO Plzeň – TURISMUS, Magistrátu města Plzně a Krajského úřadu Plzeňského kraje se zástupci z řad provozovatelů hotelů, turistických cílů, služeb, odborníků a dalších partnerů aktivních na poli cestovního ruchu se uskutečnilo v úterý 10. března 2020 dopoledne v konferenčních prostorách hotelu Vienna House Easy. V průběhu konference byla zveřejněna první koronavirová opatření, přičemž řada z nich se přímo týkala hotelů, restaurací a provozovatelů akcí (omezení kapacity akcí do 100 osob apod.).

Za jeden provaz – marketingová platforma

Platformu Za jeden provaz inicioval Plzeňský Prazdroj s cílem připravit jednotnou kampaň pro domácí cestovní ruch. V březnu – dubnu se v rámci této platformy setkávali na společných schůzkách i prostřednictvím Teamsu zástupci DMO Plzeň – TURISMUS, některých turistických cílů a služeb CR. Díky této partnerské spolupráci se podařilo DMO Plzeň – TURISMUS zajistit větší rozsah kampaně pro DCR Kdy jste naposledy byli v Plzni.

Festival Industry Open

Organizátorem festivalu Industry Open  je Plzeň – TURISMUS, na akci spolupracoval Plzeňský kraj. Ve spolupráci s partnery z industriální sféry se v destinaci Plzeň i v několika lokalitách v Plzeňském kraji od 13. 6. do 5. 9. uskutečnilo 112 akcí pro více než 2 500 účastníků, kvůli koronavirovým opatřením většinou ve formě komentovaných prohlídek a menších akcí. V rámci festivalu bylo provedeno dotazníkové šetření, které partnersky zajistila ZČU FEK. Plzeň – TURISMUS rovněž vydala brožuru Průvodce industriálem Plzeňského kraje.

Prohlídky města pro veřejnost

Bezplatné prohlídky Plzně pro hotelové hosty – tuto aktivitu připravila Plzeň – TURISMUS (TIC) jako pomoc hotelům, penzionům a kempům, které nahrazují ztráty v incomingu zvýšenou nabídkou pro domácí cestovní ruch.

Pro veřejnost rozšířila Plzeň  – TURISMUS nabídku prohlídek města, z pěti tematických prohlídek patří mezi nejoblíbenější trasa Židovská Plzeň s návštěvou Staré synagogy a Loosova interiéru na Klatovské 12. Populární Adventní prohlídky připravené ve spolupráci se Západočeskou galerií nabídly zážitkovou trasu vánoční Plzní a návštěvu výstavy o Plzeňské madoně. Prohlídky byly kvůli koronavirovým restrikcím předčasně ukončeny.

IROP 2021 – 2027 – industriální turismus

Plzeň – TURISMUS  spolupracuje  s Útvarem koordinace evropských projektů města Plzně v rámci tzv. metropolitní oblasti  na zajištění podkladů  pro IROP  – programové období 2021 – 2027. V oblasti podpory cestovního ruchu je cílem projektu vyhledávat a připravovat projektové záměry v oblasti industriálního turismu ve spolupráci s obcemi, subjekty města i podnikatelskými subjekty. V současné době eviduje Plzeň – TURISMUS  cca 12 projektových záměrů z celé destinace Plzeň, a to včetně 4 obcí v destinaci.

AKTIVITY DMO

Dotace MMR na marketing 2020/2021

Žádost o dotaci MMR z programu NPPCRR na projekt  Marketingová podpora domácího cestovního ruchu v destinaci Plzeň. Dotace ve výši  930 000 Kč, tj. 50 % hodnoty projektu, byla ze strany MMR potvrzena v prosinci 2020. Aktivity se týkají např. rozvoje produktů, kampaně pro domácí cestovní ruch, výzkumu v destinaci či ediční činnosti (např. mapa destinace), většina z nich bude realizována  v roce 2021. Menší dotace byla poskytnuta také z rozpočtu Plzeňského kraje na činnost infocentra, na marketing a na podporu akcí při 150. výročí narození architekta Adolfa Loose.

Průzkum návštěvníků  v destinaci Plzeň

Kvantitativní průzkum návštěvníků destinace je první realizovanou aktivitou z dotačního titulu MMR. Průzkum se uskutečnil koncem srpna a začátkem září v Plzni a několika turisticky atraktivních lokalitách v destinaci. Přestože výsledky ovlivnil tzv. covidový rok, při porovnání v časové řadě obdobných průzkumů lze odvodit změny v preferencích, využití pobytu i spokojenosti návštěvníků v destinaci.