Výběr z hlavních aktivit DMO Plzeň – TURISMUS 2019Strategie rozvoje cestovního ruchu destinace Plzeň 2019 – 2023 

Počínaje rokem 2019 začíná platit Strategie rozvoje cestovního ruchu destinace Plzeň 2019 – 2023. Globálním cílem Strategie, jež byla připravena spoluprací Plzeň – TURISMUS s několika desítkami zástupců turistických cílů a subjektů podílejících se na cestovním ruchu v destinaci, je formování silné destinace Plzeň postavené na atraktivitách typu „must see“ a disponující celoroční nabídkou zážitků a aktivit, které motivují k opakované návštěvě a pobytu v Plzni. Strategie reaguje na aktuální trendy posledních let, postupně se zvyšující počet turistů, ale i to, že ačkoli je Plzeň dlouhodobě čtvrté nejnavštěvovanější krajské město v ČR, její potenciál není zcela využit. Strategie klade důraz na posilování značky Visit Plzeň a jejím prostřednictvím na oslovování klíčových cílových skupin.

Setkání aktérů cestovního ruchu 2019 

Společné setkání Plzeň – TURISMUS, zástupců města Plzně a Plzeňského kraje s partnery z řad provozovatelů hotelů, turistických cílů, služeb, odborníků a dalších partnerů aktivních na poli cestovního ruchu se uskutečnilo 12. března 2019 v konferenčních prostorách hotelu Vienna House Easy. Plzeň – TURISMUS na setkání symbolicky oslavila páté výročí svého vzniku.

Marketingové aktivity

V roce 2019 byla spuštěna nová webová stránka Visit Plzeň po dokončení rozsáhlého redesignu webu a přípravě nové koncepce webové prezentace Plzně návštěvníkům. V návaznosti na nový web byla připravena strategie online marketingu. Plzeň – TURISMUS prezentovala destinaci Plzeň na domácích (Praha, Brno) a zahraničních (Mnichov, Bratislava, Norimberk) veletrzích cestovního ruchu.

Konference a festival Industry Open

V červnu 2019 se konal druhý ročník odborné konference industriálního cestovního ruchu Industry Open. Na konferenci navázal první ročník festivalu Industry Open (12. – 14. 6. 2019), který cca 30 000 návštěvníkům otevřel industriální lokality v Plzni a okolí a pozval je tam, kam se běžně nedostanou. Do festivalu byly svými dny otevřených dveří zapojeny např. firmy Škoda Transportation a Plzeňské městské dopravní podniky.

Setkání pracovních skupin

28. 1. Pracovní skupina Turistické cíle
12. 3. Setkání aktérů cestovního ruchu 2019
3. 9. Informační schůzka k návrhu destinace Plzeň se zapojenými obcemi
15. 10. Pracovní skupina Industriální cíle
4. 11. Pracovní skupina Turistické cíle – předběžné zhodnocení sezony
20. 11. Pracovní skupina Průvodci – zhodnocení sezony
Prosinec 2019 Pracovní skupina Hotely, restaurace, služby – Poplatek z pobytu a jeho využití pro rozvoj cestovního ruchu