Webkamery
ÚvodTuristaB2BPlzeň - TURISMUSPoskytování informací

Poskytování informací

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Povinně zveřejňované informace

 1. Název organizace:  Plzeň – TURISMUS, příspěvková organizace, nám. Republiky 290/41, 301 00 Plzeň
 2. Důvod a způsob založení:  Zřizovací listinou na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 562 ze dne 21.11.2013.
  V souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona
  č. 128/2000 Sb., o obcích a dle § 27 zákona
  č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
 3. Organizační struktura: Viz vnitřní předpisy organizace – Organizační řád (pdf, 169 kB)
 4. Kontaktní spojení:  Plzeň – TURISMUS, příspěvková organizace, nám. Republiky 290/41 (sídlo), Martinská 2 (kanceláře), 301 00 Plzeň,
  tel.: 378 037 962, e-mail: fialovaal@plzen.eu, datová schránka: zmtpnyr
 5. Bankovní spojení: 25835311/0100 (CZK), 107-9495610257/0100 (EUR)
 6. Identifikační číslo organizace (IČ): 00075361
 7. Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ00075361
 8. Dokumenty :
  Zřizovací listina (pdf, 2,18 MB)
  Rozpočet a výhledy (pdf, 38 kB)
  Mimosoudní řešení sporů (pdf, 45 kB)
 9. Žádosti o informace: Plzeň – TURISMUS, příspěvková organizace, Martinská 2, 301 00 Plzeň, e-mail: fialovaal@plzen.eu
 10. Příjem žádostí a dalších podání: Shodné jako u č. 9
 11. Opravné prostředky:  Při vyřizování žádostí o informace se postupuje v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 12. Formuláře: nejsou
 13. Popisy postupů:  nejsou
 14. Předpisy: 
  Nejdůležitější předpisy:
  Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 15. Sazebník úhrad za poskytování informací: Sazebník úhrad (pdf, 65 kB)
 16. Licenční smlouvy: Dosud nebyla žádná licenční smlouva uzavřena.
 17. Výroční zprávy podle §18 zákona 106/1999 Sb. : Pouze v případě podání žádostí o informace.
  Poskytování informací za rok 2018 (pdf, 50kB)
  Poskytování informací za rok 2017 (pdf,167 kB)
  Poskytování informací za rok 2016 (pdf,167 kB)
  Poskytování informací za rok 2015 (pdf, 33 kB)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Na základě smlouvy o zajištění výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů tuto funkci vykonává pan Ing. Jiří Baumruk (bezpečnostní ředitel Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, Plzeň, tel: 378 032 207, email: baumruk@plzen.eu).

Tradiční akce města Plzně