Webkamery

Náš tým

 

Plzeň - TURISMUS

 

Ing. Mgr. Zuzana Koubíková
ředitelka
e-mail: koubikova@plzen.eu
telefon: +420 378 037 960

Řídí činnosti organizace Plzeň - TURISMUS z hlediska koncepčního, ekonomického, personálního a provozního. Zastupuje organizaci při jednání s ostatními institucemi a subjekty. Zodpovídá za rozpočet a plnění cílů organizace 

 

Mgr. Kristina Štěpánová
zástupce ředitelky, rozvoj destinace
e-mail: stepanova@plzen.eu
telefon: +420 378 037 963

Zajišťuje spolupráci s turistickými cíli a ostatními subjekty cestovního ruchu a zároveň zastřešuje produkty cestovního ruchu. Zabývá se přípravou koncepčních dokumentů. Do její gesce spadají výzkumy, sběr dat a tvorba statistik cestovního ruchu. 

 

Mgr. Helena Mařanová
vedoucí úseku marketingu, tisková mluvčí
e-mail: prokopovah@plzen.eu
telefon: + 420 378 037 964

Zajišťuje přípravu marketingových kampaní. Zodpovídá za správu a vývoj turistického portálu www.visitplzen.eu a newsletteru Visit Plzeň. Věnuje se PR a inzerci v oblasti internetových médií, rozhlasu a televize. V organizaci zároveň působí jako tisková mluvčí.

 

Marie Lišková, Dis.
ekonom
e-mail: liskovam@plzen.eu
telefon: + 420 378 037 961

Zajišťuje ekonomický chod organizace. Má na starosti účetnictví, mzdy, správu rozpočtu a majetku. V organizaci zároveň působí jako personalistka.

                                                                                                                                                                     

Mgr. Alena Fialová
asistentka ředitelky
email: fialovaal@plzen.eu
telefon: + 420 378 037 962

Zajišťuje administrativní chod organizace. 

 

 

Mgr. Magdalena Soukupová
Adolf Loos Plzeň
email: soukupovam@plzen.eu
telefon: + 420 378 037 966

Zajištuje provoz prohlídkových tras Loosovými interiéry pro individuální turisty i předem objednané skupiny. 

 

Martina Chomátová
marketing
e-mail: chomatova@plzen.eu
telefon: + 420 378 037 965

Mezi hlavní činnost její práce patří organizace press tripů a fam tripů  a prezentace města Plzně na veletrzích cestovního ruchu v Česku i zahraničí. Zajišťuje přípravu tiskovin a informačních materiálů.

 

Mgr. Silvie Burešová
marketing
e-mail: buresovas@plzen.eu
telefon: + 420 378 037 967

Koordinuje spolupráci s partnery v příhraničí. Zaštiťuje marketing na území Bavorska. Spolupracuje na správě webu a při tvorbě textů pro portál Visit Plzeň.

Tradiční akce města Plzně