Webkamery
ÚvodTuristaB2BNovinkyAktualityV Plzni se společně setkali hoteliéři, restauratéři a zástupci turistických cílů

V Plzni se společně setkali hoteliéři, restauratéři a zástupci turistických cílů

Organizace Plzeň - TURISMUS slaví 5 let své existence.

Představení aktuálních projektů města bylo cílem setkání plzeňských profesionálů v cestovním ruchu, které se uskutečnilo 12. března v prostorách hotelu Vienna House Easy Plzeň. Pozvání organizace Plzeň – TURISMUS přijalo na 70 hoteliérů, zástupců restaurací, provozovatelů turistických cílů a institucí působících v cestovním ruchu.    

„I když cestovní ruch není dominantním hospodářským odvětvím v ekonomice města, ovlivňuje život a celkovou image města více, než je všeobecně vnímáno. Turistická atraktivita místa je důležitým signálem nejen pro návštěvníky, ale i pro potencionální investory či pro pořadatele kulturních a sportovních akcí.  Základní podmínkou konání významných mezinárodních akcí, které obohacují život našeho města, je mimo jiné právě kvalitní turistická infrastruktura, zejména ubytovací a stravovací kapacity,“ říká 1. náměstek primátora Roman Zarzycký, který účastníky akce přivítal a poděkoval jim za služby, které návštěvníkům města poskytují.

Ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká představila přítomným rozvojové plány města, které mohou mít dopad do cestovního ruchu. Prostor byl věnován především lokalitě širšího centra, kde se turisté pohybují nejčastěji. Možnosti prezentace Plzně v systému marketingu České republiky pak vysvětlili zástupci agentury CzechTourism, kteří rovněž informovali o možnostech vzdělávání ve vybraných odvětvích cestovního ruchu. Rozvoj destinace a marketingové aktivity na další období byly tématem příspěvku organizace Plzeň – TURISMUS.

„Tímto setkáním navazujeme na předchozí spolupráci s našimi partnery při zpracování Strategie rozvoje turismu v Plzni. Těší nás, že jsme mohli představit první projekty, které jsou v přípravě. Jedná se například o konferenci a festival industriálního turismu Industry Open, projekt nového turistického webu Visit Plzeň nebo plány na vybudování zážitkové expozice osvobození města americkou armádou,“ říká Zuzana Koubíková, ředitelka Plzeň – TURISMUS.

U příležitosti pěti let fungování městské organizace cestovního ruchu byly navíc zrekapitulovány hlavní projekty a aktivity, kterými město přispělo k rozvoji turismu. Stručné shrnutí prvních pěti let činnosti organizace Plzeň – TURISMUS můžete zhlédnout zde.

Město Plzeň založilo příspěvkovou organizaci Plzeň – TURISMUS v roce 2014 vlivem rostoucího cestovního ruchu a z potřeby zajistit turistické služby pro rok 2015, kdy byla Plzeň Evropským hlavním městem kultury. Plzeň – TURISMUS je provozovatelem Turistického informačního centra, muzea generála Pattona (Patton Memorial Pilsen) a také unikátního prohlídkového okruhu Loosovými interiéry v Plzni. Zajišťuje také prohlídky města pro individuální turisty, pro skupiny i speciální prohlídky pro novináře či cestovní kanceláře. Mezi její další úkoly patří rozvoj a marketing cestovního ruchu destinace Plzeň.

Video není k dispozici
Prohlídky nejsou k dispozici
Mapa není k dispozici
Přílohy nejsou k dispozici

Tradiční akce města Plzně