Webkamery
ÚvodTuristaB2BNovinkyAktualityDo Plzně v roce 2015 zavítalo necelých 3,4 milionu návštěvníků

Do Plzně v roce 2015 zavítalo necelých 3,4 milionu návštěvníků

Zahájení programu Evropského hlavního města kultury bylo jednou z nejnavštěvovanějších akcí roku 2015.

Za uplynulý rok navštívilo Plzeň téměř 3,4 milionu návštěvníků. Z toho více než 2,8 milionu bylo jednodenních. Přibližně 540 tisíc turistů zde strávilo minimálně jednu noc. Vyplývá to z analýzy signálních dat mobilních operátorů, kterou nechala za účelem zpřesnění údajů o návštěvnosti města zpracovat organizace Plzeň – TURISMUS. Jedná se o první studii svého druhu v takovémto rozsahu na území České republiky. Data o místech původu návštěvníků, četnosti jejich návštěv či výskytu v jednotlivých dnech v průběhu celého roku pomohou zefektivnit marketing cestovního ruchu.

V roce 2015 přijelo do Plzně téměř 3,4 milionu návštěvníků, z nichž 2,8 milionu tvořili návštěvníci jednodenní. Čtvrtinu jednodenních návštěvníků tvořili hosté ze zahraničí, z nichž celá polovina přijela z Německa.

Ke sledování vývoje návštěvnosti mělo město doposud k dispozici data Českého statistického úřadu. Ta počítají pouze turisty, tedy takové osoby, které v místních hromadných ubytovacích zařízeních strávily minimálně jednu noc. Díky využití signálních dat mobilních operátorů se podařilo spočítat také jednodenní návštěvníky a turisty, kteří volí jinou formu ubytování, než jsou hotely a penziony.

„Jednotná metodika, kterou by bylo možné spočítat celkovou návštěvnost destinace včetně jednodenních návštěvníků, na celostátní úrovni doposud neexistuje. Pro zpřesnění našich odhadů tak bylo třeba najít nový způsob získávání relevantních dat,“ vysvětluje Zuzana Koubíková, ředitelka městské organizace Plzeň – TURISMUS. Plzeň je prvním městem, které si nechalo zpracovat analýzu v takovém rozsahu. „O možnosti využití signálních dat mobilních operátorů jsme věděli již v minulosti, ovšem až letos se nám podařilo nastavit způsob měření a filtry tak, aby byla výsledná data co nejpřesnější a co možná nejvíce odpovídala skutečnosti,“ dodává.

Data získaná analýzou signálních dat mobilních operátorů potvrdila počty zahraničních turistů, kterých se v Plzni podle ČSÚ ubytovalo v roce 2015 přibližně 160tisíc. „Tuzemských nocujících však podle mobilů evidujeme přes 380 tisíc, což je několikrát více, než uvádějí data ČSÚ. Jedním z důvodů může být to, že celá řada domácích turistů při návštěvě Plzně přespává u svých příbuzných či známých. Tento trend jsme sice dlouhodobě sledovali v návštěvnických průzkumech, nicméně přesná data doposud chyběla,“ doplňuje Zuzana Koubíková.

Zatímco zahraniční turisté přijíždějí do Plzně převážně za účelem poznávací či byznys turistiky, u domácích návštěvníků jsou důvody pobytu mnohem pestřejší. Patří sem například návštěvy příbuzných a známých či nákupy, lidé cestují i za sportem, nejrůznějšími akcemi, ale i z jiných privátních důvodů. Podstatné je, že pokud mají být tito lidé počítáni za návštěvníky města, nesmí být Plzeň místem jejich obvyklého pobytu.

„Proto se nezapočítávají ani Plzeňané, ani lidé dojíždějící za prací či studiem, ale ani tací, kteří za jedno čtvrtletí navštívili Plzeň více než sedmkrát. Analýza vyloučí i tzv. tranzit, tedy osoby, které Plzní jen projíždějí,“ vysvětluje Zuzana Koubíková.

Z dat získaných novou metodou je jasně čitelné, že velký vliv na návštěvnost města mají i kulturní akce. Prostřednictvím signálních dat lze sledovat i počty osob v jednotlivých dnech roku. Vůbec nejúspěšnějšími událostmi roku 2015 se z pohledu návštěvnosti města staly Slavnosti svobody a Pilsner Fest. Mimořádně vysoké počty návštěvníků byly oproti běžným hodnotám zaznamenány například i při slavnostním zahájení projektu Evropské hlavní město kultury 2015, Festivalu světla, Bavorských dnech či Obřích loutkách. „Naší primární snahou bylo sestavit pestrý program složený z tradičních i nových akcí a nabídnout lidem nevšední kulturní zážitky. Nyní víme, a analýza to jasně dokládá, že kulturní projekt města byl úspěšný i z pohledu cestovního ruchu. To nás samozřejmě velice těší,“ uzavírá Jiří Suchánek, ředitel společnosti Plzeň 2015.

Tradiční akce města Plzně