Statistiky a dokumenty

Strategie a koncepční dokumenty

Strategie rozvoje cestovního ruchu destinace Plzeň na období 2019- 2023
Mapa strategie rozvoje cestovního ruchu destinace Plzeň na období 2019-2023
Analytická část Strategie rozvoje cestovního ruchu destinace Plzeň na období 2019-2023

Statistiky

Statistiky návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních (2012-2018) – zdroj a sběr dat Český statistický úřad
Statistiky návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních dle zemí (2012-2018) – zdroj Český statistický úřad
Plzeň v době koronaviru – 1. pol. 2020. Statistiky a informace.

Analýzy návštěvnosti

Analýza návštěvnosti města Plzně v roce 2017
Analýza návštěvnosti města Plzně v roce 2016
Analýza návštěvnosti města Plzně v roce 2015

Návštěvnické průzkumy

Výsledky průzkumu návštěvníků v Plzni 2017 – závěrečná zpráva s výsledky dotazníkového šetření (agentura STEM/MARK)
Výsledky průzkumu návštěvníků v Plzni 2016 – závěrečná zpráva s výsledky dotazníkového šetření (agentura ppm faktum)
Výsledky průzkumu návštěvníků v Plzni 2015 – závěrečná zpráva s výsledky dotazníkového šetření (agentura ppm faktum)

Marketing

Vyhodnocení marketingové kampaně 2020 – Kdy jste naposledy byli v Plzni

Destinační společnost  Plzeň-TURISMUS připravila letní destinační kampaň 2020 s názvem Kdy jste byli naposledy v Plzni? Kampaň cílená na domácí cestovní ruch motivovala návštěvníky nejen  ke vzpomínkám na Plzeň dávno či nedávno minulou, ale především lákala k návštěvě současné turistické destinace Plzeň. Podstatnou část kampaně  – prezentaci v online médiích – formou dotace podpořil Plzeňský kraj.


www.turisturaj.cz