Zástupci turistických cílů se sešli u příležitosti plánování nadcházející turistické sezony

Dne 16. března proběhlo Setkání zástupců turistických cílů destinace Plzeň. V konferenčním a společenském centru Secese v Plzeňském Prazdroji se sešlo cca 40 partnerů z destinace k diskuzi a plánování nadcházející turistické sezony.Setkání zástupců turistických cílů destinace Plzeň

Partnerská spolupráce 

V druhé části setkání se Anna Gaierová, manažerka rozvoje destinace, věnovala oblasti partnerské spolupráce. Kromě spolupráce v různých oblastech, jako jsou marketingové projekty, prohlídky turistických cílů nebo sdílení novinek a akcí budou pro partnery v destinaci na podzim organizována odborná školení.

Prezentované materiály a zápis ze setkání partnerům poskytneme na vyžádání. V případě zájmu kontaktujte Annu Gaierovou (gaierovaa@plzen.eu).

Aktivity Plzeň – TURISMUS pro rok 2022

Program setkání zahájila ředitelka Plzeň – TURISMUS Zuzana Koubíková zhodnocením situace v cestovním ruchu v roce 2021 a odhadem vývoje letošní turistické sezony. Následně představila stěžejní projekty a aktivity, které organizace plánuje v roce 2022:

  • letní destinační kampaň
  • Plzeňské hotelové noci – projekt na podporu ubytovatelů
  • pořízení nových fotografií destinace pro propagační účely
  • příprava Strategie rozvoje cestovního ruchu destinace Plzeň 2024–2028
  • koncepce turistického navigačního systému v centrální oblasti Plzně

Kromě těchto aktivit je v plánu mnoho dalších atraktivních novinek pro návštěvníky Plzně. „Návštěvníci se letos mohou těšit na znovuotevření dvou architektonických skvostů, Velké synagogy a Semlerovy rezidence. Komentovaných prohlídek obou objektů se opět ujmou průvodci našeho turistického informačního centra, které tak rozšíří svou nabídku služeb. Chystá se také nová kolekce suvenýrů a nové expozice v turistických cílech,“ uvedla Zuzana Koubíková, ředitelka organizace.

 

Aplikace SmartGuide

Závěrečným tématem akce byla aplikace SmartGuide. Partnerům byly představeny možnosti jejího využívání ve spolupráci s organizací Plzeň – TURISMUS v rámci profilu destinace, ale i další nástroje, které tato aplikace nabízí. Na prezentaci přítomní navázali zajímavou diskuzí a podělili se o své zkušenosti s využíváním aplikace.