Povinné informace

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Povinně zveřejňované informace

Název organizace: Plzeň – TURISMUS, příspěvková organizace, nám. Republiky 290/41, 301 00 Plzeň

Důvod a způsob založení: Zřizovací listinou na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 562 ze dne 21.11.2013.
V souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a dle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Organizační struktura: Viz vnitřní předpisy organizace – Organigram

Kontaktní spojení: Plzeň – TURISMUS, příspěvková organizace, nám. Republiky 290/41 (sídlo), Martinská 2 (kanceláře), 301 00 Plzeň,
tel.: 378 037 962, e-mail: fialovaal@plzen.eu, datová schránka: zmtpnyr

Bankovní spojení: 25835311/0100 (CZK), 107-9495610257/0100 (EUR)

Identifikační číslo organizace (IČ): 00075361

Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ00075361

Dokumenty:
Zřizovací listina
Rozpočet 2020 a výhledy
Mimosoudní řešení sporů
Ceník služeb
Ceník poštovné a balné

Žádosti o informace: Plzeň – TURISMUS, příspěvková organizace, Martinská 2, 301 00 Plzeň, e-mail: fialovaal@plzen.eu

Příjem žádostí a dalších podání: Shodné jako u žádostí o informace

Opravné prostředky: Při vyřizování žádostí o informace se postupuje v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Formuláře: nejsou

Popisy postupů: nejsou

Nejdůležitější předpisy:
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Sazebník úhrad za poskytování informací: Sazebník úhrad

Licenční smlouvy: Dosud nebyla žádná licenční smlouva uzavřena.

Výroční zprávy podle §18 zákona 106/1999 Sb. :
Poskytování informací za rok 2018
Poskytování informací za rok 2019

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Na základě smlouvy o zajištění výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů tuto funkci vykonává pan Ing. Jiří Baumruk (bezpečnostní ředitel Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, Plzeň, tel: 378 032 207, email: baumruk@plzen.eu).