Povinné informace

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Povinně zveřejňované informace

1. Název organizace: Plzeň – TURISMUS, příspěvková organizace, nám. Republiky 290/41, 301 00 Plzeň

2. Důvod a způsob založení: Zřizovací listinou na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 562 ze dne 21.11.2013,  v souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a dle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

3. Organizační struktura: Viz vnitřní předpisy organizace – Organigram

4. Kontaktní spojení:
Adresa organizace a Turistického informačního centra (TIC)
Plzeň – TURISMUS, příspěvková organizace, nám. Republiky 290/41, 301 00 Plzeň
Otevírací doba TIC: duben – září 9:00 – 19:00, říjen – březen 9:00 – 18:00

Kanceláře organizace: Martinská 2, 301 00 Plzeň, tel.: 378 037 962, e-mail: sklenarova@plzen.eu, datová schránka: zmtpnyr, fax: není, web: www.visitplzen.eu

5. Bankovní spojení: 25835311/0100 (CZK), 107-9495610257/0100 (EUR)

6. Identifikační číslo organizace (IČ): 00075361

7. Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ00075361

8. Dokumenty:
Zřizovací listina
Schválený rozpočet 2021 a výhledy
Mimosoudní řešení sporů
Ceník služeb
Ceník poštovného a balného

9. Žádosti o informace: Plzeň – TURISMUS, příspěvková organizace, Martinská 2, 301 00 Plzeň, e-mail: sklenarova@plzen.eu

10. Příjem žádostí a dalších podání: Shodné jako u Žádostí o informace

11. Předpisy postupů: nejsou

12. Sazebník úhrad za poskytování informací: Sazebník úhrad – pro rok 2021 je platný sazebník s datem účinnosti od 1. 11. 2018

13. Licenční smlouvy:
Vzory licenčních smluv: nejsou stanoveny
Licenční smlouvy: doposud nebyla žádná licenční smlouva uzavřena.

14. Výroční zprávy podle §18 zákona 106/1999 Sb. :
Poskytování informací za rok 2018
Poskytování informací za rok 2019
Poskytování informací za rok 2020

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Na základě smlouvy o zajištění výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů tuto funkci vykonává pan Ing. Jiří Baumruk (bezpečnostní ředitel Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, Plzeň, tel: 378 032 207, email: baumruk@plzen.eu).