Plzeň – TURISMUS je i v roce 2022 certifikovanou organizací destinačního managementu

I v letošním roce splnila městská příspěvková organizace Plzeň – TURISMUS podmínky dané Ministerstvem pro místní rozvoj a agenturou CzechTourism a před odbornou komisí obhájila certifikát pro organizace destinačního managementu (DMO). Úspěšná recertifikace potvrzuje, že cestovní ruch je v Plzni a okolí řízen dlouhodobě funkční a profesionální oblastní destinační společností.V žádosti o certifikaci se hodnotí systém sledování ukazatelů cestovního ruchu a data hromadných ubytovacích zařízení jako počet lůžek a přenocování, ale i počet certifikovaných turistických informačních center na území DMO. Dále se sleduje systém produktů cestovního ruchu, spolupráce a partnerství v destinaci nebo realizace marketingových aktivit. Společnost musí splnit také požadavky na vzdělávání a odborné kompetence.
Certifikát Kategorizace organizací destinačního managementu – Oblastní destinace Plzeň

V současné době organizace Plzeň – TURISMUS realizuje destinační kampaň, která cílí především na domácí návštěvníky a kampaň na podporu gastroturismu v západočeské metropoli. V období hlavní turistické sezony mohou návštěvníci stejně jako během celého roku při svých toulkách Plzní zavítat do jednoho z informačních center. Čekají na ně také komentované prohlídky v katedrále sv. Bartoloměje nebo zrekonstruované Velké synagoze i speciální tematické prohlídky. Po celodenním putování Plzní mohou turisté své zkušenosti sdílet v Návštěvnickém průzkumu, který probíhá až do konce září.