Plzeň na veletrhu v Brně lákala na Slavnosti svobody i na Adolfa Loose

Plzeň (20. ledna 2020): Každoroční sezona zimních veletrhů cestovního ruchu odstartovala koncem minulého týdne v Brně, kde se konala tradiční akce Go – Regiontour. Město Plzeň v expozici Plzeňského kraje reprezentovala organizace Plzeň–TURISMUS. Kromě obecné turistické nabídky letos na stánku Visit Plzeň rezonovala především dvě témata.Kromě obecné turistické nabídky letos na stánku Visit Plzeň rezonovala především dvě témata. Prvním z nich byl letošní ročník Slavností svobody. Jejich rozšířený program v květnu připomene jubilejní 75. výročí osvobození Plzně americkou armádou. Dalším byly plzeňské bytové interiéry od světoznámého architekta Adolfa Loose.

Rok Adolfa Loose

„V Brně, rodišti Adolfa Loose, je o jeho plzeňské interiéry tradičně velký zájem. Město Plzeň se letos připojí k tematickému Roku Adolfa Loose, který u příležitosti Loosových 150. narozenin vyhlásily Národní památkový ústav a Muzeum hlavního města Prahy. Řada dotazů tak směřovala právě k programu oslav,“ vysvětluje Kristina Štěpánová, zástupkyně ředitelky organizace Plzeň – TURISMUS.

Město Plzeň se na podzim k Roku Adolfa Loose připojí dvěma tematickými výstavami, které připravuje magistrátní odbor památkové péče ve spolupráci s organizací Plzeň–TURISMUS. Ta navíc chystá tematický kulturní program v interiéru v bytě Krausových v Bendově ulici.

Spolupráce napříč Českem

„Značnou přidanou hodnotou účasti na veletrhu je setkávání s kolegy z oboru. Navzájem se informujeme o chystaných projektech. Skvěle také funguje výměna dobré praxe. V tomto ohledu bychom rádi během sezony s kolegy z Ostravy uskutečnili výměnu pracovníků infocenter,“ doplňuje Kristina Štěpánová. V průběhu letošní zimy se bude Plzeň prezentovat také na veletrzích ve Vídni, Bratislavě, Praze a Mnichově.