Činnost organizace Plzeň – TURISMUS a cestovní ruch v Plzni v roce 2021

Městská příspěvková organizace Plzeň – TURISMUS v roce 2021 zaměřila svoji pozornost zejména na marketingové a další aktivity na podporu domácího cestovního ruchu a rozvoje destinace Plzeň s cílem co nejvíce zmírnit dopady pandemie COVID-19 na cestovní ruch.Pokles návštěvníků a obsazenost ubytovacích zařízení

Stejně jako v roce 2020 převládaly v Plzni příjezdy domácích návštěvníků a jednotlivců, návrat skupin a zahraničních návštěvníků má pozvolný charakter, stále chybí korporátní klientela. Návštěvnost Turistického informačního centra byla v hlavní turistické sezoně oproti roku 2019 asi o 50 % nižší, tržby byly naopak vyšší než před pandemií. Obsazenost hotelů byla do května minimální, v červnu dosahovala 20-30% úrovně a od července cca 60 % kapacit. Turistické cíle se z důvodu protiepidemických opatření otevřely až v červnu. Jejich návštěvnost byla oproti roku 2019 v průměru o 30 % nižší. Návštěvníci vyhledávali především venkovní turistické cíle, zájem o kulturní akce byl nižší než v roce 2020.

Domácí návštěvníci

Do roku 2019 v Plzni vždy převažoval příjezdový cestovní ruch (tj. příjezdy cizinců do ČR). Po nástupu pandemie počet zahraničních návštěvníků rapidně klesl. Ve struktuře příjezdů nyní převažují návštěvníci z Plzeňského kraje. Na ty jsou také zaměřeny marketingové aktivity organizace, stejně jako na obyvatele okolních krajů. “Pokud nás situace posledních dvou let něco naučila, byl to právě obrat k domácímu návštěvníkovi v době, kdy jsme se na příjezd zahraničních turistů nemohli spoléhat. Proto i v roce 2021 Plzeň – TURISMUS připravila rozsáhlou kampaň pro domácí cestovní ruch, jejímž cílem bylo odlišit se od ostatních destinací a oslovit Čechy k návštěvě Plzně,” uvedla Zuzana Koubíková, ředitelka organizace.

Marketingové aktivity

Destinační kampaň se stejně jako v roce 2020 zaměřila na domácí cestovní ruch. Velká letní kampaň “Dejte Plzeň. Doma už jste byli dost” cílila na rodiny s dětmi a tzv. “požitkáře” a lákala do Plzně hravou formou, aby se odlišila od jiných incomingových kampaní cílených na tuzemské turisty. Kampaň reagovala na pandemickou dobu, kdy většina lidí byla zavřená doma. Vizuály kampaně porovnávaly doma vs. v Plzni a nabízely zábavnější alternativu – co všechno můžou lidé zažít v Plzni, až se zase bude cestovat. Čtyřměsíční integrovaná kampaň se objevila v outdooru na reklamních plochách v pražském metru a desítkách billboardů v okolních i vzdálenějších krajích, v nejposlouchanějších českých rádiích, reklamním spotu propagovaném zejména na sociálních sítích a zahrnovala také PPC reklamu, reklamu na sociálních sítích, PR články a tištěnou inzerci v celostátních denících i přílohách nejčtenějších českých magazínů zaměřených na cestování. Ukázky kampaňových vizuálů najdete v galerii pod článkem.

Podpora podnikatelů v gastronomii a ubytovacích zařízení

Pro podporu gastroturismu byla ve spolupráci s provozovateli plzeňských restaurací vytvořena kampaň Léto na pivě. Návštěvníci i místní tak měli možnost během července a srpna v zapojených plzeňských restauracích ochutnat originální pivní pokrmy a nápoje a vyhrát poukázky do turistických cílů.

V posledním čtvrtletí Plzeň – TURISMUS připravovala kampaň Plzeňské hotelové noci na podporu partnerů z hotelnictví a turistických cílů. Zážitkový program vznikl ve spolupráci se 17 hotely a penziony a partnery, Plzeňským Prazdrojem a Západočeskou galerií v Plzni. Během tří víkendů v lednu, únoru a březnu 2022 návštěvníci v rámci speciálních pobytových balíčků v Plzni přenocují za zvýhodněné ceny, užijí si degustační menu a další hotelové služby nebo dárky. Bonusem jsou vouchery na kulturní vyžití, vstup zdarma nebo sleva do turistických cílů. Nabídka degustačních menu cílí zejména na místní.

Setkávání s partnery

Během jarního období lockdownu setkávání s partnery v cestovním ruchu probíhala online. Uskutečnilo se hned několik virtuálních setkání se zástupci okolních obcí, provozovatelů hotelů i turistických cílů. Díky tomuto režimu bylo možné častěji komunikovat, vzájemně si v době covidové naslouchat a prohlubovat nastavenou spolupráci.

Téměř po dvou letech se 21. října uskutečnilo Setkání aktérů cestovního ruchu, které bylo kvůli protiepidemickým opatřením přesunuto z tradičního jarního termínu. Na setkání organizovaném Plzeň – TURISMUS se sešlo na 50 odborníků z řad provozovatelů turistických cílů, zástupců ubytovacích zařízení a dalších podnikatelů v turismu. Hlavním cílem bylo zhodnotit turistickou sezonu, předat si zkušenosti a představit plánované (nejen) rozvojové projekty od různých subjektů, které významně ovlivňují fungování města a jeho vnímání ze strany turistů i rezidentů.

Sběr dat

Důležitým bodem činnosti organizace Plzeň – TURISMUS je sběr dat o návštěvnících. Na základě nich pak lze vyhodnotit uplynulou turistickou sezonu, ale i blíže specifikovat profil návštěvníka a upravit plánované aktivity a záměry na následující období. V průběhu roku se konaly dvě schůzky pracovních skupin, jejichž předmětem byl právě způsob sběru návštěvnických dat. Organizace také spolupracuje s tvůrci celosvětově využívané digitální aplikace SmartGuide.

Návštěvníkům města Plzně slouží tento plnohodnotný virtuální průvodce od července. Mobilní aplikace SmartGuide přibližuje historii města a provází návštěvníky tím nejlepším z Plzně v českém, anglickém a německém jazyce. Umožňuje jim pohybovat se samostatně bez průvodce a davů a nabízí téměř 50 bodů zájmu a 6 naučných tras. Tato platforma zároveň disponuje nástroji, jež zástupci Plzeň – TURISMUS v budoucnu využijí ke sběru dat o návštěvnících.

V období hlavní turistické sezony, tedy od 1. června do 30. září 2021, se uskutečnil sběr a analýza geolokačních a signalizačních dat mobilních operátorů. Z nich získaná analýza návštěvnosti města Plzně, provedená společností CE-Traffic, ukázala, že v uvedeném období Plzeň navštívilo 1 062 836 domácích a 319 150 zahraničních výletníků.

Data o návštěvnících

Domácí výletníci nejčastěji pocházeli z Plzeňského (31,8 %) a Středočeského kraje (19,4 %), hl. m. Prahy (12,8 %) a Karlovarského kraje (10,5 %). Zahraniční výletníci byli nejčastěji Němci (40,8 %) a Rakušané (10,3 %).

Turistů, tedy těch, co v Plzni přenocovali, bylo 122 981 domácích a 81 144 zahraničních. Domácí turisté přijížděli nejčastěji z Plzeňského kraje mimo území města Plzně (17,2 %), hl. m. Prahy (15,9 %) a Středočeského kraje (15,2 %). Ze zahraničí přijížděli nejčastěji turisté z Německa (36,8 %), Ukrajiny (20 %), kteří ale v ČR často dlouhodobě žijí a pracují, a Rakouska (7,8 %). Délka pobytu v Plzni činí u domácích i zahraničních turistů nejčastěji 1-2 noci. Obecně nejvyšší návštěvnost byla ve sledovaném období vypozorována o sobotách, a to především v měsíci září.

Obdobné výsledky ukazují předběžná data ČSÚ o návštěvnosti HUZ (hromadných ubytovacích zařízení) v Plzni za 3. čtvrtletí 2021. Celkový počet hostů v tomto čtvrtletí byl 68 391, z čehož 22 922 hostů reprezentují nerezidenti a 45 469 rezidenti. Celkový počet přenocování dosáhl hodnoty 135 040, opět zde převažují rezidenti (88 824) nad nerezidenty (46 216). Meziroční index 2021/2020 za toto čtvrtletí u obou ukazatelů dosáhl v průměru 110 %. Stejně jako v průběhu celého roku tvořili nejvyšší počet hostů ve 3. čtvrtletí Němci (11 417), dále Slováci (1 807) a Poláci (1 300).

Komentované prohlídky

Z komentovaných prohlídek pro jednotlivce a skupiny, které pořádá Turistické informační centrum, provozované Plzeň – TURISMUS, byla nejnavštěvovanější prohlídka Židovská Plzeň. Velké návštěvnické přízni se těšily prohlídky interiéru a podkroví katedrály sv. Bartoloměje, která byla v červnu znovuotevřena po rekonstrukci. Třetím nejoblíbenějším produktem byla komentovaná prohlídka To nejlepší z Plzně, která návštěvníkům představuje památky v historickém centru i zajímavé příběhy z historie i současnosti města. Novinkou roku 2021 byla tematická komentovaná prohlídka Osvobození 1945, naplánovaná u příležitosti květnových Slavností svobody. Novou trasu nabídly také Loosovy interiéry. Čtvrtá prohlídková trasa návštěvníkům několikrát do roka zpřístupňuje dva dosud nezrekonstruované interiéry, byt rodiny Huga Semlera a apartmán Richarda Hirsche.

Industry Open 2021

Součástí projektu Industry Open je odborná konference a letní festival. Festival Industry Open se uskutečnil v od června do září, zpřístupnil dvacítku industriálních objektů a nabídl celou řadu výletů a akcí pro celou rodinu. Konference Industry Open 15. června v DEPO2015 v Plzni se nesla v duchu tématu “Cestovní ruch a industriální turistické cíle – jak vše znovu nastartovat v nové době?” Konference byla vysílána online.

Nové infocentrum

K infocentru na náměstí Republiky vedle historické radnice v polovině července přibyla nová moderní pobočka vedle hlavního vlakového nádraží v Plzni. Infocentrum s vyhlídkovou věží a terasou je součástí Paluby Hamburk, nové vstupní brány města, kde najdeme také gastro provozy, cykloboxy, lavičky a další zázemí. Obě infocentra nyní poskytují informace o turisticky zajímavých místech v Plzni a v Plzeňském kraji.

Nové suvenýry a e-shop Visit Plzeň

Dárky a suvenýry z Plzně je od začátku prosince možné zakoupit i online. Plzeň – TURISMUS spustila nový e-shop, ve kterém zájemci najdou vybrané dárky a upomínkové předměty, které si mohou nechat poslat, nebo si je osobně vyzvednout v infocentru na náměstí Republiky. Nabídka e-shopu je postupně rozšiřována, stejně jako jsou doplňovány nové kolekce suvenýrů. V tuto chvíli je možné si zakoupit nové kousky z kolekce Adolf Loos Plzeň nebo Patton Memorial Pilsen. Pracuje se i na nové plzeňské kolekci s plzeňskými kašnami a dětské kolekci, které budou uvedeny na začátku roku 2022.

Další aktivity: press tripy, veletrhy a prezentační akce

Po rozvolnění opatření proti šíření pandemie organizovala Plzeň – TURISMUS zahraniční press tripy, v rámci kterých do Plzně zavítali novináři a majitelé cestovních kanceláří a agentur z Německa, Rakouska, Slovenska a dalších evropských zemí. Ve spolupráci se zahraničními zastoupeními agentury CzechTourism bylo město Plzeň a aktivity Plzeň – TURISMUS prezentovány na zahraničních trzích a také na několika veletrzích a prezentačních akcích – Týden sousedů v německém Wunsiedelu, Den Plzně v Senátu nebo veletrh BTB Messe Wien.

Propagace interiérů Adolfa Loose v zahraničí

Velký úspěch zaznamenal krátký propagační film o plzeňských Loosových interiérech Adolf Loos Plzeň: Vydejte se za osudy unikátních interiérů, který získal hlavní cenu v národní soutěži Tourfilm 2021, pořádanou agenturou CzechTourism, a také hlavní cenu na Mezinárodním filmovém festivalu Amorgos v kategorii Tour destination – Countries, kde obstál v konkurenci filmů z 37 zemí světa.

 

Prohlédněte si fotogalerii