Aktéři cestovního ruchu diskutovali mimo jiné o dopadech krize kolem koronaviru na turismus

S cílem zhodnotit loňskou rekordní sezonu a přiblížit plány do té následující uspořádala organizace Plzeň – TURISMUS výroční setkání aktérů v cestovním ruchu. Jednání a především závěrečnou diskuzi výrazně ovlivnila situace kolem koronaviru a s ní související opatření, která vláda oznámila v průběhu setkání.  Sešlo se zde na osm desítek zástupců z řad provozovatelů hotelů, turistických cílů, služeb, odborníků a dalších partnerů aktivních na poli cestovního ruchu.Rád bych vám poděkoval za to, co jste pro rozvoj cestovního ruchu v Plzni v uplynulém roce udělali. Bohužel je již zřejmé, že současná situace letošní turistickou sezónu zásadně ovlivní. Avšak pevně věřím, že se nám společně podaří najít cestu jak minimalizovat škody a ve správné chvíli turismus znovu nastartovat tak, aby se celý segment v co nejkratší době zotavil,“ přivítal účastníky první náměstek primátora Roman Zarzycký.

Hlavní blok programu byl složený z několika částí. V úvodu představila ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká účastníkům rozvojové projekty města v turisticky atraktivních lokalitách. Ředitelka organizace Plzeň – TURISMUS Zuzana Koubíková zhodnotila uplynulou turistickou sezonu z pohledu návštěvnosti města, shrnula aktivity organizace v marketingu a rozvoji destinace a přiblížila plány pro rok 2020. Následovalo představení programu největší letošní městské události, výročních Slavností svobody.  Blok uzavřela vedoucí krajského oddělení cestovního ruchu Ilona Šnebergerová, která představila aktivity Krajského úřadu Plzeňského kraje a přiblížila přítomným nový systém kategorizace a fungování organizací destinačního managementu v České republice.

Krizová situace se stala jedním z předních témat odpoledního workshopu určeného zástupcům provozovatelů ubytovacích kapacit a služeb v cestovním ruchu.  Ztráty v Česku v oblasti turismu a s ním spojených odvětvích se totiž podle Asociace hotelů a restaurací budou zřejmě pohybovat v řádech desítek miliard korun. „Setkání mělo sloužit ke vzájemné diskusi o možných podobách spolupráce s privátní sférou, jejích potřebách a rozvojových projektech v oblasti turismu. Společně s hoteliéry a restauratéry jsme však diskutovali i o tom, jak opatření související se šířením koronaviru ovlivní jejich podnikání a jak bychom mohli přispět k minimalizaci dopadů. Nicméně při závažnosti této situace a těžko odhadnutelném vývoji je nemožné cokoliv předjímat,“ potvrdila Zuzana Koubíková.