Svět knihy dětem Plzeň

Literární festival letos zaplní areál DEPO2015 především pořady určenými pro děti a mládež. Snahou je tak podpořit čtenářství a zájem o literaturu, jak je tomu v rámci celoroční kampaně Rosteme s knihou, kterou pořádá společnost Svět knihy. Program zahrne autorská čtení, besedy, workshopy, divadelní představení i soutěže. Zváni jsou předškoláci, žáci obou stupňů základních škol a program je připraven i pro středoškoláky. Na odpoledne jsou pak na pořady zváni především rodiče s dětmi. U vybraných pořadů bude možnost i knihy zakoupit.

Odkaz na akci

Svět knihy dětem Plzeň
23.09.2022
Vstup je 40-100 Kč
Odkaz na vstupenky