Den válečných veteránů v Patton Memorial Pilsen

Muzeum Patton Memorial Pilsen si každoročně připomíná Den válečných veteránů, který se váže k ukončení 1. světové války dne 11. listopadu 1918. Vzpomínková akce, jejíž cílem je vzdát hold a úctu těm, kteří zemřeli proto, abychom my mohli žít, se uskuteční v sobotu 12. listopadu. Vedle prohlídky muzea vám navíc členové klubu 4. obrněné divize Plzeň, v čase od 9 do 13 hodin, představí výstroj, výzbroj a vojenskou techniku americké armády. Součástí doprovodného programu bude i hudební vystoupení muzikálu DJKT s ukázkami z připravovaného rodinného muzikálu Kozí válka, jehož děj se odehrává na konci okupace a po osvobození Československa.

Odkaz na akci

Den válečných veteránů Patton Memorial Pilsen
12.11.2022
Pouze vstupné do muzea

Ukázky z dobového muzikálu Kozí válka

Součástí doprovodného programu budou v 9:45 a 11:50 hudební vystoupení muzikálu DJKT s ukázkami z připravovaného rodinného muzikálu Kozí válka autorů Dalibora a Václava st. Bártových.  Děj se odehrává v malé vsi na Plzeňsku na konci 2. světové války, kdy hlavní hrdina, devítiletý Vašek, naplno prožívá napínavé války klukovské i první okouzlení dívčími půvaby. Vaškovu ves a její obyvatele ale poznamenají jak události během nacistické okupace, tak i demarkační čára uprostřed vesnice, která ji rozdělí nejen na dvě území dětských part, ale i na dva odlišné tábory osvoboditelů. Premiéra muzikálu je plánována na 26. listopadu 2022 v Novém divadle.

Symbolem Dne válečných veteránu se staly květy vlčího máku

Květy vlčího máku tehdy pokrývaly hroby vojáků padlých na západní frontě a staly se proto symbolem tohoto svátku. Jako každý rok i letos si jej můžete hrdě připnout na klopu a podpořit tak sbírku Paměti národa. Vlčí máky lze v Plzni zakoupit na mnoha sbírkových místech, například v Turistickém informačním centru na náměstí Republiky. V souvislosti s Plzní a expozicí Patton Memorial Pilsen je zajímavé, že ve stejný den, jako si připomínáme Den válečných veteránů, ale v roce 1885, se narodil i generál George S. Patton jr., jehož vojáci 3. americké armády pomohli osvobodit západní a jihozápadní Čechy na jaře roku 1945.

Muzikál Kozí válka DJKT Plzeň