Běh pro Paměť národa

Běžet za ty, kteří se v minulosti zachovali statečně a jsou pro nás dodnes inspirací můžete na Běhu pro Paměť národa 8. května od 9 hodin. Každý si může vybrat jeden konkrétní příběh nebo skupinu lidí, kteří bojovali nebo bojují za svobodu a demokracii a svým během ukázat, že na jejich statečnost a odvahu nezapomínáme. Na výběr bude ze tří tras, 10 km, 5 km nebo 1 km a děti mohou běžet dětský závod na 300 m. Trasy začínají na náměstí Republiky, kde bude připraven i celodenní doprovodný program v rámci Slavností svobody. Svou registrací a během podpoříte neziskovou organizaci Post Bellum, která dokumentuje osudy pamětníků a pomáhá jim prostřednictvím Centra pomoci Paměti národa.

Odkaz na akci

Běh pro Paměť národa v Plzni.
08.05.2023
Registrace on-line 100 Kč - 370 Kč
Odkaz na vstupenky