Adventní prohlídky katedrály sv. Bartoloměje

Vydejte se v předvánočním čase na speciální adventní prohlídky katedrály sv. Bartoloměje. Kromě komentované prohlídky interiéru, kde budete obdivovat Plzeňskou madonu, nádherná vitrážová okna i různá tajemná zákoutí, se následně na náměstí Republiky dozvíte zajímavé informace o vánočních tradicích a zvycích. Na prohlídky se můžete vydat od 3. až do 20. prosince vždy v úterý od 17 hodin a v sobotu od 16 hodin. Prohlídka začne v mázhauzu radnice u vánoční výstavy.

Odkaz na akci

Katedrála sv. Bartoloměje v zimě.
03.12.2022 - 20.12.2022